image_pdfimage_print

Nastava u našoj školi se odvija u dvije smjene i to:

-kada su učenici od I do IV razreda prva smjena za njih  nastava počinje u 8,00 sati a za učenike  od V do IX u drugoj smjeni nastava počinje u 12,45 sati.

-kada su učenici od I do IV razreda druga smjena za njih  nastava počinje u 13,30 sati a za učenike  od V do IX u prvoj smjeni nastava počinje u 8,00 sati.