JU "ŠESTA OSNOVNA ŠKOLA"-Ilidža

Dodatna nastava – JU "Šesta osnovna škola" Ilidža

Dodatna nastava

Dodatna nastava

Dodatna nastava

Raspored dodatne nastave po predmetima i nastavnicima u školskoj 2015/2016. godini

R.br.

Nastavni predmet

Prezime i ime nastavnika

Dan i vrijeme održavanja

1. Fizika VIII razred Šljivo Ermina II smjena; srijeda 11,10 – 11,55

I smjena; ponedjeljak 12,25 – 13,10

2. Fizika IX razred Šljivo Ermina II smjena; četvrtak 11,10 – 11,55

II smjena utorak 11,10 – 11,55

3. Matematika VIII razred Gojaković Alen I smjena; utorak 12,25 – 13,10

II smjena petak 11,10 -11,55

4. Matematika IX razred Gojaković Alen I smjena; srijeda 13,15 – 14,00

II smjena; četvrtak 11,10 – 11,55

5. Matematika VI razred Topuz Hidaeta I smjena; srijeda 12,25 – 13,10

II smjena petak 11,10 – 11,55

6. Matematika VII razred Topuz Hidaeta I smjena; ponedjeljak 12,25 – 13,10

II smjena; utorak 11,10 – 11,55

7. Njemački jezik VIII razred Herco Adnan I smjena; utorak 12,25 – 13,10

II smjena utorak 16,25 – 17,00

8. Islamska vjeronauka Maljić Faris Ponedjeljak: 11,30 – 12,00
9. Njemački jezik VI razred Herco Adnan I smjena; srijeda 12,25 – 13,10

II smjena; srijeda 16,25 – 17,10

10. Informatika Vidović Tvrtko I smjena; petak 13,10 – 13,55

I smjena; četvrtak 11,00 – 11,45

11. Engleski jezik IX razred Rastoder Sabina II smjena; četvrtak 11,10 – 12,00

II smjena; srijeda 11,10 – 12,00

 

Najnoviji članci

Brojač posjeta:

Obrazac za prijavu nasilja:

Do kraja I polugodišta ostalo je: