"JU ŠESTA OSNOVNA ŠKOLA"-ILIDŽA

Dopunska nastava – JU "Šesta osnovna škola" Ilidža

Dopunska nastava

Dopunska nastava

Dopunska nastava

Raspored dopunske nastave po predmetima i nastavnicima u školskoj 2017/2018. godini

 

 

R.br.

Nastavni predmet

Prezime i ime nastavnika

Dan i vrijeme održavanja

 

 

Traži:

Najnoviji članci

Brojač posjeta:

Do kraja I polugodišta ostalo je:

Obrazac za prijavu nasilja: