Plan pismenih provjera za školsku 2018./19. godinu

                   II polugodište

II-1

februar mart april maj/juni
BHS jezik i književnost 28.02.2019. 07.03.2019.

26.03.2019.

11.04.2019.

25.04.2019.

13.05.2019.

23.05.2019.

 Moja okolina 27.02.2019. 22.03.2019.  29.05.2019.
Matematika 11.03.2019.  27.05.2019.
Engleski jezik 20.03.2019.  22.05.2019.

II-2

februar mart april maj/juni
BHS jezik i književnost 28.02.2019. 07.03.2019.

26.03.2019.

11.04.2019.

25.04.2019.

13.05.2019.

22.05.2019.

Moja okolina 27.02.2019. 20.03.2019. 29.05.2019.
Matematika 12.03.2019. 27.05.2019.
Engleski jezik 18.03.2019. 03.06.2019.

II-3

februar mart april maj/juni
BHS jezik i književnost 28.02.2019. 07.03.2019.

26.03.2019.

11.04.2019.

25.04.2019.

13.05.2019.

22.05.2019.

Moja okolina 25.02.2019. 13.03.2019. 27.05.2019.
Matematika 19.02.2019. 14.03.2019. 24.05.2019.
Engleski jezik 11.06.2019.

Napomena:

Pismena provjera znanja  u II razredu se neće održavati iz sljedećih nastavnih predmeta:

 1. Likovna kultura

 2. Muzička kultura

 3. Islamska vjeronauka

 4. Informatika

 5. TiZOIII-1

februar mart april maj/juni
BHS jezik i književnost  21.02.2019.

28.02.2019.

25.03.2019.

28.03.2019.

11.04.2019.

16.04.2019.

23.05.2019.

06.06.2019.

Moja okolina  06.03.2019.  24.04.2019.  17.05.2019.

05.06.2019.

Muzička kultura  22.03.2019.  10.05.2019.
Informatika  14.03.2019.  18.04.2019.
Matematika  07.03.2019.  25.04.2019. 14.05.2019.

28.05.2019.

 

Engleski jezik 18.03.2019. 29.05.2019.

III-2

februar mart april  maj/juni
BHS jezik i književnost 21.02.2019.

28.02.2019.

21.03.2019.

28.03.2019.

11.04.2019.

16.04.2019.

23.05.2019.

07.06.2019.

Moja okolina  04.03.2019.  24.04.2019.  20.05.2019.

10.06.2019.

Muzička kultura  26.03.2019.  13.05.2019.
Informatika  20.03.2019.  08.05.2019.
Matematika  06.03.2019.  23.04.2019.  14.05.2019.

28.05.2019.

 

Engleski jezik  18.03.2019.  29.05.2019.

III-3

februar mart april maj/juni
BHS jezik i književnost 21.02.2019.

28.02.2019.

25.03.2019.

28.03.2019.

11.04.2019.

16.04.2019.

23.05.2019

06.06.2019.

Moja okolina 06.03.2019.  24.04.2019. 22.05.2019.

05.06.2019.

Muzička kultura 14.03.2019.  09.05.2019.
Informatika 22.03.2019.  03.05.2019.
Matematika 07.03.2019. 25.04.2019.  14.05.2019.

28.05.2019.

 

Engleski jezik 18.03.2019.  29.05.2019.

Napomena:

Pismena provjera znanja u III razredu se neće održavati iz sljedećih nastavnih predmeta:

 1. Likovna kultura

 2. Islamska vjeronauka

 3. Društvo/kultura/religija i

 4. TiZOIV-1

februar mart april maj/juni
BHS jezik i književnost 07.02.2019.

19.02.2019.

28.02.2019.

19.03.2019.  19.04.2019. 13.05.2019.

24.05.2019.

28.05.2019.

07.06.2019.

Moja okolina 05.03.2019. 16.04.2019.  07.05.2019.

05.06.2019.

Matematika  22.02.2019.  27.03.2019.  10.04.2019.  08.05.2019.

27.05.2019.

14.06.2019.

Engleski jezik  26.03.2019. 30.05.2019.

IV-2

februar mart april maj/juni
BHS jezik i književnost 06.02.2019.

20.02.2019.

27.02.2019.

20.03.2019. 19.04.2019. 13.05.2019.

24.05.2019.

31.05.2019

07.06.2019.

Moja okolina 05.03.2019. 16.04.2019. 07.05.2019.

06.06.2019.

Matematika 22.02.2019. 27.03.2019. 11.04.2019. 09.05.2019.

27.05.2019.

13.06.2019.

Engleski jezik 26.03.2019. 30.05.2019.

Napomena:

Pismena provjera znanja u IV razredu se neće održavati iz sljedećih nastavnih predmeta:

 1. Likovna kultura

 2. Muzička kultura

 3. Islamska vjeronauka

 4. Društvo/kultura/religija i

 5. TiZOV-1

februar mart april maj/juni
BHS jezik i književnost 06.02.2019. P.V, 12.03.2019. D. 17.04.2019. P.V. 21.05.2019. P.Z.

11.06.2019. T.

Engleski jezik 19.03.2019. 28.05.2019.
Matematika 12.02.2019. 12.03.2019. 25.04.2019. 29.05.2019.
Priroda 06.03.2019. 07.06.2019.
Društvo 10.05.2019.
Osnove tehnike
Njemački jezik 22.05.2019.
Turski jezik

V-2

februar mart april maj/juni
BHS jezik i književnost 08.02.2019. P.V. 12.03.2019. D. 19.04.2019. P.V. 21.05.2019. P.Z.

11.06.2019. T.

Engleski jezik 19.03.2019. 28.05.2019.
Matematika 12.02.2019. 12.03.2019. 25.04.2019. 29.05.2019.
Priroda 08.03.2019. 08.05.2019.
Društvo 07.05.2019.
Osnove tehnike
Njemački jezik 22.05.2019
Turski jezik 27.02.2019. 17.04.2019.

V-3

februar mart april maj/juni
BHS jezik i književnost 08.02.2019. P.V. 12.03.2019. D. 19.04.2019. P.V. 21.05.2019. P.Z.

11.06.2019. T.

Engleski jezik 19.03.2019. 28.05.2019.
Matematika 12.02.2019. 12.03.2019. 25.04.2019. 29.05.2019.
Priroda 08.03.2019. 08.05.2019.
Društvo 09.05.2019.
Osnove tehnike 03.06.2019.

I i II grupa

Njemački jezik 22.05.2019.
Turski jezik 27.02.2019. 17.04.2019. 29.05.2019.

Napomena:

Pismena provjera znanja u V razredu se neće održavati iz sljedećih nastavnih predmeta:

 1. Likovna kultura

 2. Muzička kultura

 3. Islamska vjeronauka

 4. Društvo/kultura/religija

 5. TiZO i

 6. Kulture življenja

Legenda:

 • P.Z. – pismena zadaća

 • P.V.- pismena vježba

 • D – diktat

 • T –testVI-1

februar mart april  maj/juni
BHS jezik i književnost 14.02.2019. P.V. 14.03.2019. D.  18.04.2019. P.V. 16.05.2019. T.

06.06.2019. P.Z.

Engleski jezik 28.03.2019. T. 06.05.2019. P.Z.

27.05.2019. T.

Matematika  27.02.2019.  20.03.2019.  09.05.2019.

10.06.2019.

Biologija  29.05.2019.
Informatika
Njemački jezik 25.03.2019.  13.05.2019.
Turski jezik  25.02.2019.  03.06.2019

VI-2

februar mart april maj/juni
BHS jezik i književnost 22.02.2019. P,V. 22.03.2019. D. 23.04.2019. P.V. 28.05.2019. T.

10.06.2019. P.Z.

Engleski jezik 28.03.2019. T. 06.05.2019. P.Z.

27.05.2019. T.

Matematika 06.03.2019.

20.03.2019.

.

09.05.2019.

10.06.2019.

Biologija 28.05.2019,
Informatika
Njemački jezik 25.03.2019. 13.05.2019.
Turski jezik  25.02.2019. 03.06.2019.

VI-3

februar mart april maj/juni
BHS jezik i književnost 15.02.2019. P.V.

25.02.2019. P.

22.03.2019. D. 25.04.2019. P.V. 27.05.2019. T.

07.06.2019. P.Z.

Engleski jezik 28.03.2019. T. 06.05.2019. P.Z.

27.05.2019. T.

Matematika  27.02.2019. 20.03.2019. 09.05.2019.

10.06.2019.

Biologija  30.05.2019.
Informatika
Njemački jezik 25.03.2019.  13.05.2019.
Turski jezik  25.02.2019.  03.06.2019.

Napomena:

Pismena provjera znanja se neće održavati iz sljedećih nastavnih predmeta:

   1. Likovna kultura

   2. Muzička kultura

   3. Islamska vjeronauka

   4. Društvo/kultura/religija

   5. TiZO

Legenda:

   • P.Z. – pismena zadaća

   • P.V.- pismena vježba

   • P. – pismena provjera o padežima

   • D – diktat

   • T –testVII-1

februar mart april maj/juni
BHS jezik i književnost  05.02.2019. P.V. 05.03.2019. D. 16.04.2019. P.V. 14.05.2019. T.

07.06.2019. P.Z.

Engleski jezik 15.03.2019.  06.05.2019.

17.05.2019.

05.06.2019.

Njemački jezik  15.05.2019.
Matematika  20.02.2019.  25.03.2019. 26.04.2019.  07.06.2019.
Biologija  23.05.2019.
Fizika  11.06.2019.

VII-2

februar mart april maj/juni
BHS jezik i književnost 05.02.2019. P.V. 05.03.2019. D. 16.04.2019. P.V. 14.05.2019. T.

06.06.2019. P.Z.

Engleski jezik  15.03.2019. 06.05.2019.

17.05.2019.

05.06.2019.

Njemački jezik  16.05.2019.
Matematika  20.02.2019.  25.03.2019. 26.04.2019.  07.06.2019.
Biologija  23.05.2019.
Fizika  30.05.2019.

Napomena:

Pismena provjera znanja se neće održavati iz sljedećih nastavnih predmeta:

 1. Likovna kultura

 2. Muzička kultura

 3. Islamska vjeronauka

 4. Društvo/kultura/religija

 5. TiZO

 6. Geografije

 7. Njemačkog jezika i

 8. Historije

Legenda:

 • P.Z. – pismena zadaća

 • P.V.- pismena vježba

 • D – diktat

 • T –test


VIII-1

februar mart april maj/juni
BHS jezik i književnost  22.02.2019. P.V. 21.03.2019. D,  19.04.2019. P.V.  28.05.2019. T.

06.06.2019. P.Z.

Engleski jezik 21.03.2019. 09.05.2019.

28.05.2019.

Njemački jezik 02.04.2019.
Turski jezik  25.02.2019.  27.03.2019.  15.05.2019.
Matematika  22.02.2019.  08.04.2019.  06.05.2019. P.Z.

03.06.2019.

Biologija  17.04.2019.
Informatika
Hemija  25.03.2019. 27.05.2019.
Geografija 11.03.2019.
Fizika  28.03.2019. 13.05.2019. P.Z.

VIII-2

februar mart april maj/juni
BHS jezik i književnost 13.02.2019. P.Z. 13.03.2019. D. 17.04.2019. P.V. 22.05.2019. T.

05.06.2019. P.Z.

Engleski jezik 21.03.2019. 09.05.2019.

28.05.2019.

Njemački jezik 01.04.2019.
Turski jezik 25.02.2019. 27.03.2019. 15.05.2019.
Matematika 25.02.2019. 09.04.2019.

07.05.2019. P.Z.

05.06.2019.

Biologija 15.04.2019.
Informatika
Hemija 25.03.2019. 27.05.2019.
Geografija 15.03.2019.
Fizika 28.03.2019. 09.05.2019. P.Z.

Legenda:

 • P.Z. – pismena zadaća

 • P.V.- pismena vježba

 • D – diktat

 • T –testIX-1

 februar mart april maj/juni
BHS jezik i književnost 22.02.2019. P.V. 26.03.2019. D.  17.04.2019. P.V. 08.05.2019. T.

05.06.2019. P.Z.

Engleski jezik 15.03.2019.  03.05.2019.

27.05.2019.

Njemački jezik 30.04.2019.
Matematika  25.02.2019.  27.03.2019.  24.04.2019.  24.05.2019.
Biologija  08.05.2019.
Informatika
Hemija 25.03.2019.  27.05.2019.
Geografija
Fizika  22.03.2019. 28.05.2019. P.Z.

IX-2

februar mart  april  maj/juni
BHS jezik i književnost 22.02.2019. P.V.  25.03.2019. D. 17.04.2019. P.V. 08.05.2019. T.

03.06.2019. P.Z.

Engleski jezik 15.03.2019. 03.05.2019.

27.05.2019.

Njemački jezik 30.04.2019.
Matematika  25.02.2019.   27.03.2019. 24.04.2019.  24.05.2019.
Biologija  09.05.2019.
Informatika
Hemija 25.03.2019.  27.05.2019.
Geografija
Fizika  21.03.2019.  30.05.209.

Legenda:

 • P.Z. – pismena zadaća

 • P.V.- pismena vježba

 • D – diktat

 • T –test