JU "ŠESTA OSNOVNA ŠKOLA"-Ilidža

Sekcije – JU "Šesta osnovna škola" Ilidža

Sekcije

Sekcije

Sekcije

Sekcije u školskoj 2015/2016. godini

Naziv sekcije/kluba

Rukovodilac

Dan i vrijeme održavanja

Zdravstvena i Prva pomoć Bahrija Muslija

Četvrtak

1315 – 1400

(prva smjena)

Četvrtak

1110 -1155

(druga smjena)

Geografska Katana Muhamed

Četvtak

1310 – 1400

(prva smjena)

Četvrtak

17110 – 1800

(druga smjena)

Odbojkaška-djevojčice Kerim Brković

Ponedjeljak

1710 – 1830

Odbojkaška sekcija će se održavati svakih 15 dana

Odbojkaška-dječaci Kerim Brković
Školski radio Amra Šertović – Zavadil

Petak

1045 – 1130

(prva smjena)

Petak

1610-1700

(druga smjena)

Plesna Amira Muslić i Bogdanka Subotić

Utorak

1135 – 1220

(prva smjena)

Utorak

1220 – 1300

(druga smjena)

Literarno-recitatorska Hiba Berilo i Elma Šetić

Ponedjeljak

1135 – 1220

(prva smjena)

Ponedjeljak

1225 – 1310

(druga smjena)

Likovna Muhamed Pjevo

Srijeda

1030 – 1200

Literarna – stariji uzrast Enisa Guja

Četvrtak

1225-1310

(I–smjena)

Četvrtak

1100-1145

(II-smjena)

Hor –mlađi uzrast Amela Jetulahović i Danijela Perendija

Petak

1130 – 1220

(prva smjena)

Petak

1220 – 1300

(druga smjena)

Recitatorska – stariji uzr. Marcela Lukić

Srijeda

1100 – 1145

(prva smjena)

Ponedjeljak

1315 – 1400

(druga smjena)

Sekcija Engleskog jezika Rialda Stroil

Srijeda

1135 -1220

(prva smjena)

Srijeda

1250 -1335

(druga smjena)

Tehnička Jakub Balić

Ponedjeljak

1115 – 1200

(prva smjena)

Ponedjeljak

1115 – 1200

(druga smjena)

Mali kreativci Željka Ilić

Vildana Sirčić

Alica Iblizović-Zubović

Petak

955 -1040

(prva smjena)

Petak

1525– 1610

(druga smjena)

Novinarska Edina Kurtović

Petak

1110 – 1155

Historijska Marina Pocrnja

Srijeda

1115 -1200

Hor-stariji uzrast Slavica Berberović

Četvrtak

1225- 1310

(prva smjena)

Četvrtak

1110 – 1155

(druga smjena)

Folklorna Odabir rukovodioca sekcije vršit će se na osnovu urađene ankete među roditeljima učenika

Utorak

1700 – 1800

Četvrtak

1615 – 1800

(druga smjena)

II-IV

Četvrtak

1625 – 1710

(druga smjena)

V-VII

Saobraćajna Jakub Balić

Utorak

1135- 1220

(prva smjena)

Utorak

1535- 1620

(druga smjena)

Mladi hemičari i NUS Edvin Vojniković

Petak

1225 -1310

(prva smjena)

Petak

1625– 1700

(druga smjena)

Dramska Alina Karović-Rahimić

Ponedjeljak

1135 – 1220

(prva smjena)

Ponedjeljak

1230 – 1315

(druga smjena)

Najnoviji članci

Brojač posjeta:

Obrazac za prijavu nasilja:

Do kraja I polugodišta ostalo je: