image_pdfimage_print

NEKAD

1974. godine škola je otvorena po nazivom “Sedam sekretara SKOJ-a”
kapacitet škole je 900 učenika i radila je u dvije smjene
1997. godine u septembru mjesecu registrovana je i otvorena pod nazivom “Šesta osnovna škola” i brojala je 68 učenika

DANAS

566 učenika pohađa školu u dvije smjene
u školi su 23 odjeljenja
nastavni kadar čine 32 nastavnik i 2 stručna saradnika (pedagog i bibliotekar)
škola ima ukupno uposlenih 45 radnika (direktor, nastavnici,pedagog-psiholog,bibliotekar, higijeničari, ložači i noćni čuvari)