image_pdfimage_print

P R A V I L A

O KUĆNOM REDU JU „ ŠESTA OSNOVNA ŠKOLA“ ILIDŽA- STUP

 1. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Pravilima u Javnoj ustanovi „Šesta osnovna škola“ Ilidža pored ostalog uređuju se i pitanja o:

 • Obilježavanju prostorija škole,

 • Ulaženje, izlaženje i kretanje u školi,

 • Kontrola unošenja stvari i predmeta,

 • Postupak sa nađenim stvarima,

 • Upotreba prostorija i opreme,

 • Obezbjeđenje radnih prostorija,

 • Održavanje reda i mira u školi,

 • Dužnosti učenika, nastavnika i drugog osoblja škole,

 • Druga pitanja vezana za održavanje reda i rada u školi.

Član 2.

Odredbe ovih Pravila odnose se na sve učenike i lica zaposlena u školi, kao i lica koja po bilo kom osnovu dolaze u školu.

II OBILJEŽAVANJE PROSTORIJA

Član 3.

Objekti:

 • Glavni objekat škole spratnosti: prizemlje i sprat.

 • Školsko dvorište.

Ulazi/izlazi u školu:

 • Glavni ulaz.

 • Pomoćni ulaz (ulaz u prostorije za fiskulturnu salu).

 • Ulaz u kotlovnicu.

Član 4.

Glavni ulaz se zaključava samo sa unutrašnje strane mehanizmom bez ključa. Pomoćni ulaz (ulaz u prostorije za fiskulturnu salu) je stalno zaključan, odnosno otključan prema potrebi, a ključ je postavljen na vidnom mjestu sa unutrašnje strane pored vrata u kutuji koja se u slučaju nužde može otvoriti. Ulaz u kotlovnicu je stalno zaključan, odnosno otključan prema potrebi. Mokri čvorovi (učenički WC-ovi) su stalno otključani, dok je nastavnički WC otključan po potrebi. Ostale prostorije u školi su stalno zaključane, odnosno otključane prema potrebi. Na glavnom ulazu u školu nalazi se tabla sa natpisom naziva škole.

Član 5.

Prostorije u školi obilježene su arapskim brojevima.

Član 6.

Unutar škole nalaze se oglasne ploče i panoi.

U školi se mogu naći samo obilježja Države, Kantona i škole.

U holu i na spratu škole nalazi se plan rasporeda prostorija škole sa planom evakuacije u slučaju požara.

III. ULAZAK , IZLAZAK I KRETANJE U ŠKOLI

 1. Ulazak u školu

Član 7.

Učenici, uposlenici škole i posjetioci u školu ulaze na glavni ulaz.

Član 8.

Ulaz u školu otvoren je radnim danom u 07,00 – 18,00 sati.

Član 9.

Učenici su dužni da dolaze redovno i na vrijeme u školu. Učenici dolaze pred školu petnaest (15) minuta prije početka nastave. U školske prostorije učenici ulaze neposredno pred početak školskih obaveza, a odlaze iz njih odmah po završetku istih. Za to vrijeme nije dozvoljeno napuštanje školskog prostora.

Nije dozvoljen boravak učenika u školskom prostoru izvan vremena školskih obaveza.

Član 10.

Zaposlenici dolaze u školski prostor, borave u njemu i odlaze prema ranije utvrđenom rasporedu.

Član 11.

Roditelji dolaze u školski prostor po unaprijed utvrđenim terminima i po pozivu. Ukoliko dođu mimo

poziva dužni su se prijaviti dežurnom učeniku, odnosno nastavniku predati ličnu kartu i kazati koga žele

vidjeti.

Dežurni učenik će o tome odmah obavijestiti dežurnog nastavnika, a roditelj će sačekati. Dežurni

nastavnik će obavijestitiu onoga koga roditelj želi vidjeti i tražiti od njega da prihvati roditelja u holu

škole.

Ako je nastavnik kog roditelj želi vidjeti na času, dežurni nastavnik će sačekati kraj časa, a potom

obavijestiti nastavnika o posjeti. Roditelju će saopštiti da treba sačekati kraj časa u dvorištu škole.

Ako je neki uposlenik koga roditelj želi vidjeti zauzet drugim poslom, dežurni nastavnik će ga

obavijestiti o posjeti roditelja, a roditelju će saopštiti kad će biti primljen.

Ukoliko roditelj dolazi u školu poslije smjene dežurnog nastavnika (informacije roditeljski sastanci ili

neki drugi sastanak) po školi se može kretati jedino u pratnji nekog uposlenika škole.

Član 12.

Druga lica svoj dolazak u školski prostor trebaju najaviti i dobiti odobrenje kao i roditelji, na isti način.

Nezaposleni u školi ne mogu ući u školu bez identifikacijskih dokumenata.

Dežurni nastavnik neće dozvoliti ulazak svakom onome ko nema uredna lična dokumenta.

Svi ulasci i izlasci posjetilaca škole moraju biti evidentirani.

Član 13.

Zabranjeno je svim posjetiocima i uposlenicima škole bilo kakvo unošenje i iznošenje predmeta bez

pisanog odobrenja direktora.

Svi uposlenici škole trebaju obratiti pažnju na predmete koje posjetilac nosi sa sobom.

Član 14.

Posjetioci škole na ulazu će dobiti akreditaciju za goste, koju su dužni okačiti i na izlazu istu vratiti.

Svi uposlenici su obavezni nositi akreditaciju.

Član 15.

Učenici, uposlenici škole i posjetioci ulaze u školsku zgradu i izlaze na glavni ulaz.

Na sporedni ulaz ulaze i izlaze samo kada to posebni razlozi nalažu, o čemu odluku donosi direktor škole. Učenici su dužni da se poredaju po dvoje u redove po odjeljenjima u dvorištu škole ili holu ako zbog loših meteoroloških uslova nije moguć njihov boravak u školskom dvorištu. Redanje učenika se vrši 5 minuta prije početka nastave u prvoj i drugoj smjeni, kao i poslije velikog odmora. Na znak zvona učenici ulaze u školu u pratnji nastavnika razredne ili predmetne nasatve kod kojeg imaju čas. Učenici čekaju u redu dok po njih ne dođe nastavnik kod kojeg imaju čas.

U slučaju da nastavnik kasni, učenike će u učionicu otpratiti dežurni nastavnik.

Član 16.

Do početka časa vrata kabineta su širom otvorena. Zatvorena vrata kabineta znače da je čas u toku i

bez posebnih potreba ne treba ga prekidati od strane učenika, niti od strane zaposlenika ulascima i

izlascima iz kabineta.

Član 17.

Redari pregledaju kabinet, utvrđuju u kakvom je stanju i pripremaju ga za rad.

O svojim zapažanjima dužni su obavijestiti nastavnika na početku časa.

Redari su dužni na početku časa prijaviti nastavniku sve odsutne učenike bez obzira na razlog

njihovog izostanka.

Redari su dužni da pomognu nastavniku u pripremi nastavnih učila i drugog didaktičkog materijala na

početku i na kraju časa.

Član 18.

Ako učenik zakasni na čas 5 minuta, neće se zadržavati u hodnicima, dvorištu, sanitarnim

prostorijama i drugim dijelovima školske zgrade, već će odmah ući u učionicu.

Poslije javljanja nastavniku i pružanja obavještenja o razlogu zakašnjenja, po odobrenju nastavnika

odlazi na svoje mjesto.

Ako učenik zakasni duže od pet minuta ne dozvoljava mu se ulazak u školu do početka narednog

časa.

Član 19.

Učenici u školu dolaze prikladno odjeveni i nose zaštitnu odjeću. Učenicima je zabranjeno: šminkanje,

farbanje, neuobičajeno oblikovanje frizure i nošenje skupocjenog nakita,a dječacima naušnice.

Zaposlenici u školu dolaze prikladno odjeveni i nose zaštitnu odjeću.

Roditelji u školu dolaze prikladno odjeveni.

Član 20.

Nastavnik neće dozvoliti prekidanje časa i ulazak bilo koga u razred, osim u izuzetnim slučajevima

dežurnog učenika ili dežurnog nastavnika.

Član 21.

Ulazak i izlazak nastavnika i drugih odraslih lica u učionicu, učenici pozdravljaju ustajanjem, bez

pozdrava riječima i obraćanja pridošlici. Potom će učenici sjesti , sav razgovor sa pridošlicom vodi

nastavnik bez bilo kakvog uplitanja učenika. Za sve vrijeme boravka pridošlice u učionici, učenici su

dužni da budu posebno mirni.

Izuzetno kada su u školskoj radionici, kada rade pismene zadatke, ili u učionicama/kabinetinma gdje

izvode eksperiment, učenici, ulazak nastavnika i drugih lica ne pozdravljaju ustajanjem.

Član 22.

Učenici ulaze i izlaze iz kabineta po odobrenju nastavnika.

Učenici su dužni ostaviti kabinet urednim, na što će ih upozoriti nastavnik.

Član 23.

Na času tjelesnog i zdravstvenog odgoja učenici prisustvuju (isključivo) pod nadzorom nastavnika.

U svlačionice je zabranjeno unositi hranu i sokove.

U svlačionicama se učenici presvlače u propisanu i urednu sportsku opremu, a ostala odjeća i obuća

uredno slaže na propisano mjesto (vješalica, polica za obuću). U salu se ulazi u čistim patikama.

U salu je zabranjeno ulaziti u obući i patikama u kojima se došlo u školu. U salu je strogo zabranjeno

ulaziti i unositi na sebi, na čas tjelesnog ili neke druge vannastavne sportske aktivnosti: lični nakit, i

slično što može izazvati povrede kod učenika.

Strogo je zabranjeno žvakati žvakaću gumu.

Po završetku časa učenici za sobom ostavljaju urednu svlačionicu dok iz nje izlaze pod nadzorom

nastavnika.

Ulaz u svlačionice će regulisati nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja tako što će iste otključati i zaključati prema rasporedu časova.

Član 24.

Učenicima nije dozvoljen ulazak u zbornicu.

U zbornicu može jedino prema potrebi ući dežurni učenik.

Član 25.

Zaboravljena lična dokumenta predaju se kod sekretara škole.

Član 26.

Učenici izlaze iz škole pod nadzorom dežurnog nastavnika, a iz kabineta pod nadzorom nastavnika čiji je čas prethodio izlasku. Dežurni nastavnik je dužan ispratiti učenike do izlaza prateći njihovo ponašanje, kao i ulazak novih učenika u školu.

IV KONTROLA UNOŠENJA I IZNOŠENJA STVARI I PREDMETA

Član 27.

Učenicima škole, nastavnicima i ostalom osoblju škole zabranjeno je unošenje svih stvari i predmeta

koji nisu vezani za obrazovno-odgojni rad, odnosno za obavljanje poslova i zadataka.

Za sve stvari i predmete koji se službeno unose i iznose iz škole, a vlasništvo su škole, mora postojati

pismeno odobrenje od strane direktora.

Član 28.

Pošiljke koje se dostavljaju pojedincima zaposlenim u školi, izuzev pošiljki koje se dostavljaju putem

pošte, ako se sa sigurnošću ne zna donosilac ili pošiljalac, podliježu posebnoj stručno – tehničkoj

kontroli koju organizuje direktor škole.

Član 29.

Televizijski i radio snimatelji, mentorski rad, humanitarne aktivnosti, javni, kulturni i sportski aktivisti,

lica i organizacije izvan škole, ne mogu u školi obavljati bilo kakve aktivnosti bez dozvole direktora

škole.

V UPOTREBA PROSTORIJA I OPREME

Član 30.

Prostorije u zgradi škole mogu se koristiti i upotrebljavati po rasporedu ovlaštenih lica.

Prostorije u školi koriste se u skladu sa njihovom funkcijom i namjenom.

Član 31.

Učenici, nastavnici i ostalo osoblje škole dužni su da prostorije i opremu škole čuvaju i upotrebljavaju

u skladu sa njenom namjenom.

Razglasna stanica se ne može koristiti bez odobrenja direktora, odbnosno bez njegove saglasnosti za

sadržaj koji se emituje.

Član 32.

Školski prostor za rad pripremaju i održavaju zaposleni i učenici. Pomoć u tome mogu im pružiti i

roditelji svojim dobrovoljnim radom.

Član 33.

Priprema i održavanje prostora od strane zaposlenih podrazumijeva redovno čćenje, opravke,

izvođenje radova, pravovremeno osvjetljavanje i zagrijavanje škole.

Pored redovnog održavanja zaposleni su dužni po potrebi i vanredno se angažovati s ciljem

obezbjeđenja svih uslova za rad.

U uređenju ambijenta škole za pojedine svečanosti i manifestacije uzet će učće svi uposlenici škole.

VII PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA

Član 34.

Protivpožarna zaštita vrši se u svim prostorijama škole i njenoj neposrednoj okolini.

Sve aktivnosti kod požara, elementarnih nepogoda i drugih vanrednih situacija provode se u skladu sa

Planom odbrane i zaštite.

Član 35.

U školskom objektu instalirana je oprema za detekciju dima, alarmni uređaji, panik rasvjeta,

hidranti i postavljeni su protupožarni aparati.

Za davanje potrebnih instrukcija o postupcima u slučaju potrebe na raspolaganju je školski razglas.

Osim školskog objekta u dvorištu škole nalazi se metalno bure sa pijeskom, krampa i lopata. Sva

protupožarna oprema mora se održavati u ispravnom stanju uz redovne periodične preglede za što je

zadužen domar škole.

Obaveza svakog uposlenika je da zna sva mjesta gdje je postavljena oprema protupožarne zaštite i

da zna rukovati tom opremom. U tu svrhu provodi se obuka jednom u dvije godine koju je dužan

organizovati direktor škole.

Član 36.

Pri eventualnom izbijanju požara dužnost svih uposlenika je prvo da najbližim izlazom evakuira sve

učenike iz školske zgrade, a potom da gasi požar ne dovodeći u opasnost sebe, niti bilo koga drugog.

Evakuacija učenika se vrši prema urađenom planu koji je postavljen u holu, lijevoj i desnoj strani sprata škole. Vježba protivpožarne zaštite izvodi se najmanje jednom godišnje, a organizuje je direktor škole.

Član 37.

U školi nije dozvoljeno korištenje neatestiranih nastavnih sredstava i drugih uređaja koji bi mogli

prouzrokovati požar.

U školi nije dozvoljeno korištenje električnih grijalica izvan prostorija u kojima je to posebno pismeno

odobreno.

VII OBEZBJEĐENJE RADNIH PROSTORIJA

Član 38.

Domar, ložač, dva noćna čuvara i dežurni nastavnik obezbjeđuju stalno 24- satno prisustvo osobe odgovorne za bezbijednost.

Navedeni uposlenici međusobno vrše primopredaju dužnosti o čemu vrše pismenu zabilješku u za to

predviđenim sveskama.

Ne smije se dogoditi da imenovani zaposlenici napuste dužnost prije dolaska drugog zaposlenika koji

dužnost preuzima.

U slučaju potrebe ovi zaposlenici su dužni pozvati u pomoć policiju, hitnu pomoć ili vatrogasce i o

tome odmah obavijestiti direktora i sekretara škole.

Član 39.

Zabranjeno je neopravdano zadržavanje izvan rasporeda rada uposlenika, učenika i trećih lica u

školskom dvorištu.

Za sprovođenje ove zabrane zadužena su lica odgovorna za bezbijednost objekta škole, a u slučaju da

nisu u mogućnosti realizovati ovo zaduženje, dužna su pozvati i zatražiti pomoć od policije.

Član 40.

Zaposlenice koje rade na održavanju čistoće dužne su da poslije čćenja prostorija zatvore prozore,

ugase svjetla i zaključaju vrata.

Ključeve međusobno razmjenjuju higijeničarke, domar, ložač i noćni čuvari.

Ključevi kojim raspolažu dostupni su samo navedenim licima.

O svakom nestanku ključa od prostorija, obavještava se sekretar škole.

Član 41.

Ako se prilikom obilaska prostorija škole nađe neobezbijeđen povjerljiv materijal ili strogo povjerljiv,

pečati, štambilji, ključevi od kase i sl. preduzimaju se mjere da se takav materijal obezbijedi,

zaključavanjem ili prenošenjem na odgovarajuće mjesto do početka radnog vremena.

O svemu ovome obavještava se direktor škole.

Član 42.

Prijavljivanje kvarova i zahtjevi za intervencije i usluge u vezi sa korištenjem prostorija i inventara

podnose se pismeno sekretaru škole.

Član 43.

Štetu načinjenu zbog nepridržavanja obaveza iz Pravilnika o kućnom redu, snosit će zaposlenik koji ju

je prouzrokovao.

VIII POSTUPAK SA NAĐENIM STVARIMA

Član 44.

Nađene stvari u učionicama, zajedničkim prostorijama i kancelarijama predaju se sekretaru škole koji

o tome sačinjava pismenu zabilješku.

IX ODRŽAVANJE REDA I MIRA U ŠKOLI

Član 45.

U cilju održavanja reda i mira u školi i dosljednog sprovođenja odredbi ovog Pravilnika u školi se

organizuje dežurstvo nastavnika i učenika.

Član 46.

Dežurni nastavnik nosi identifikacionu karticu „DEŽURNI NASTAVNIK“.

Dnevno u prvoj i drugoj smjeni će dežurati od dva do četiri nastavnika. Jedan od dežurnih nastavnika je glavni dežurni. Svake naredne sedmice drugi nastavnik je glavni dežurni i tako u krug.

Dužnosti dežurnog nastavnika su:

 • Dolazi u školu 20 minuta prije početka nastave.

 • Brine se o uspostavljanju reda u školi i realizaciji odredaba Pravilnika o kućnom redu.

 • Dežurni nastavnik je odgovoran za ulazak i izlazak svih lica u školu u toku vremena svoje

dežure.

 • Vrši nadzor nad dežurnim učenicima.

 • U vijeme velikog odmora dežurni nastavnik je na glavnom ulazu u školu.

 • Cijeni vremenske uslove i odlučuje da li će učenici za vrijeme velikog odmora izaći u školsko

dvorište. U slučaju vremenskih nepogoda i niskih temperatura učenici borave u školskom holu, pri čemu ih nadgledaju dežurni nastavnici.

 • Dežurni nastavnik je obavezan ne dozvoliti boravak trećih osoba u dvorištu škole.

 • Dežurni nastavnik će upozoriti posjetioca školskog dvorišta da napusti dvorište škole, ukoliko

se opomenuta osoba ogluši o zahtjev dežurnog nastavnika, dežurni nastavnik je obavezan pozvati policiju.

 • Dežurni nastavnik je ovlašten preduzeti sve radnje da se normalno i bez smetnji odvija proces nastave, (nije dovoljno samo upisivati u knjigu konstatacije).

 • Po okončanju nastave dežurni nastavnik konstatuje odložene odjeljenjske knjige, zaključava ih, a zatim o tome sačinjava pismeni zapis u knjizi dežurstva.

 • U Knjigu dežurstva unosi sva bitna zapažanja u toku dežurstva (pripremljenost prostorija za rad, eventualno zakašnjenje nastavnika, održane druge oblike nastavnog rada – sjednice Odjeljenjskog vijeća, Nastavničkog vijeća, roditeljske sastanke, informativne sastanke, sastanke stručnih aktiva i sl.).

Član 47.

Dežurstvo na ulazu u školu obavljaju samo učenici koji imaju primjerno vladanje po spisku koji je razrednik uskladio sa pedagogom – psihologom škole.

Dežurni učenik nosi identifikacionu karticu „DEŽURNI UČENIK“

Dužnosti dežurnog učenika su:

 • Dolazi u školu 20 minuta prije početka nastave.

 • Tokom dežurstva sarađuje sa dežurnim nastavnikom, pomoćnim osobljem i upravom škole.

 • Dežurni učenik je dužan pristojno dočekati svakog zaposlenika škole, roditelja ili stranku.

 • Posjetitelje koji nisu zaposlenici škole, obavezno evidentira u knjigu dežurstva učenika (upisuje broj lične karte i njihove lične podatke, ime i funkciju lica kod kojeg dolazi u posjetu). Nakon provjere da li je osoba kod koje dolazi u posjetu slobodna za prijem, prati posjetitelja do tražene osobe.

 • Kontroliše automatsko zvono da li na vrijeme zvoni za početak i kraj časa ili u slučaju kada automat nije u funkciji, prema instrukciji dežurnog nastavnika zvoni prema utvrđenom rasporedu.

 • Nije dozvoljeno dežurnom učeniku da napušta mjesto dežurstva.

 • Smjena učenika se vrši sa okončanjem smjene u kojoj je dežurao/dežurala.

 • Učenik određen za dežurstvo – dežura cijelu smjenu bez napuštanja mjesta dežurstva i ostaje do kraja smjene u kojoj dežura.

 • U knjigu dežurstva unosi sva bitna zapažanja.

 • U knjigu dežurstva upisuje one učenike koji se neprimjereno ponašaju u holu škole i koji ometaju rad u školi.

 • Dežurni učenik je dužan da što brže obavijesti dežurnog nastavnika, razrednika, ostale nastavnike ili upravu škole (redom kako je nabrojano) ako uoči sljedeće situacije unutar ili oko škole:

 • Kretanje nepoznatih osoba u školi

 • Sukob ili nasilje među učenicima

 • Nastalu štetu i /ili počinitelje štete

 • Bilo koji drugi slučaj kršenja Školskih pravila

 • Obavezno zaključavaju ulazna vrata škole, te u toku nastave ne dozvoljava ulazak učenika u školsku zgradu.

 • U toku dežurstva ne smije vršiti nikakve privatne usluge nastavnicima koje se odnose na izlazak izvan objekta škole.

 • Na kraju dežurstva zaključuju knjigu dežurstva, potpisuju se u istu i predaju je dežurnom nastavniku.

Odsustvo dežurnog učenika sa nastave u vrijeme dežurstva evidentira se u odjeljenjskoj knjizi u rubrici napomena: „dežurni učenik ime i prezime učenika“. Zabilješku u napomeni u odjeljenjskoj knjizi potpisuje razredni starješina

X ODRŽAVANJE ŠKOLSKOG DVORIŠTA

Član 48.

 1. Školsko dvorište se treba održavati čisto i uredno, o čemu su dužni da se staraju domar i ložač škole.

 2. Travnjaci se trebaju redovno kositi.

 3. Sadnice moraju biti redovno očćene i okopane.

 4. Odjeljenjske zajednice učenika i članovi eko sekcije su dužni da vode brigu o zelenim površinama oko škole i obavezne su da ovu aktivnost planiraju u svojim programima.

 5. U školsko dvorište nikome nije dozvoljen ulazak s vozilom. U izuzetnim slučajevima direktor može odobritii ulazak s vozilom. (Vozilo je svako prevozno sredstvo, osim invalidskih kolica).

Tu spadaju: koturaljke, daske sa točkovima, bicikla, sva prevozna sredstva sa i bez motora.)

 1. U školskom dvorištu je zabranjeno parkiranje vozila, osim vozila kojima je direktor dao

odobrenje za ulazak i parkiranje za potrebe škole.

 1. Domar i ložač su obavezni u vrijeme velikog odmora biti prisutni u dvorištu škole i sarađivati

sa dežurnim nastavnikom u uspostavi reda u dvorištu.

 1. Strogo je zabranjeno bespotrebno gaženje trave u školskom dvorištu.

XI OSTALE DUŽNOSTI UČENIKA I ZAPOSLENIKA ŠKOLE

 1. Dužnosti učenika

Član 49.

Učenici imaju pravo i obavezu:

 • Upoznati se sa Pravilnikom o kućnom redu škole

 • Upoznati se sa mjestima na kojima može doći do povrede

 • Da prijavi eventualni nedostatak koji može dovesti njega i druge u opasnost i utjecati na bezbjednost.

 • Da odmah obavijesti dežurnog nastavnika o učinjenom kvaru koji je učinio ili primijetio, a što bi moglo da ugrozi njega i okolinu.

Član 50.

Učenik je dužan da u školi bude pristojno odjeven. Ta odjeća treba da je dovoljne dužine i širine tako

da ne otkriva, posebno ne ističe ili ne naglašava dijelove tijela. Takva odjeća je bez posebnih oznaka i

simbola koji obilježavaju neku pripadnost ili vrijeđanje drugih učenika.

Član 51.

Učenik je dužan da čuva imovinu škole

Član 52.

Učenik je dužan da se ponaša na način kojim se u punoj mjeri poštuje ličnost nastavnika, stručnog

saradnika, direktora i ostalih zaposlenika škole, kao i drugih učenika.

Član 53.

Sve svoje potrebe i eventualne probleme učenik će ostvariti sa razrednikom.

Član 54.

Učenici u školu ulaze organizovano pod nadzorom dežurnog nastavnika.

Prije ulaska u školu učenici su dužni stati u red i čekati odobrenje za ulazak dežurnog nastavnika.

Dežurni nastavnik će evidentirati svako neopravdano kršenje ovog ponašanja.

Član 55.

Razredni starješina će na početku školske godine odrediti učenika i njegovog zamjenika koji će nositi

odjeljenjsku knjigu iz jednog kabineta u drugi između časova.

Učenika i njegovog zamjenika odabranog da nosi odjeljenjsku knjigu razrednik će evidentirati u

odjeljenskoj knjizi na strani broj 10.

Član 56.

Odjeljenjsku knjigu za prvi nastavni sat iz zbornice uzima nastavnik koji u tom odjeljenju ima prvi čas,

odjeljensku knjigu na sve naredne sate nosi odabrani učenik od strane razrednika, a zadnji čas

odjeljenjska knjiga ostaje kod nastavnika koji u tom odjeljenju ima čas i koji ga vraća u ormar u zbornici

namjenski određen za odlaganje odjeljenjskih knjiga.

Član 57.

Učenici izlaze iz škole pod nadzorom nastavnika čiji je čas prethodio izlasku. Nastavnik je dužan

ispratiti učenike do izlaza, prateći njihovo ponašanje.

Član 58.

Učenik mora poštovati sve zaposlene u školi, sve roditelje i sve druge starije osobe koje dođu u školu.

Prilikom obraćanja bilo kome od njih treba ih persirati.

Član 59.

Za vrijeme boravka u školi učeniku je zabranjeno:

 • Ulazak u učionicu dok su u njoj učenici drugog razreda.

 • Nekontrolisano kretanje, trčanje, skakanje, igranje, guranje, tuča,dovikivanje psovanje,

 • Izgovaranje vulgarnih i uvredljivih riječi i sl.

 • Otvarati i zatvarati vrata i lupati njima. (Vrata za vrijeme odmora trebaju da budu širom otvorena).

 • Bacanje otpadaka izvan postavljenih korpi za smeće.

 • Zadržavanja u hodnicima, ispred učionica i drugih radnih prostorija u toku trajanja nastave.

 • Uvođenje pasa i drugih životinja u školu.

 • Šaranje, pisanje i urezivanje po zidovima, školskim klupama i fasadi zgrade škole, odnosno zabranjeno je ponašanje i postupci koji prouzrokuju oštećenja školskih objekata i inventara škole.

 • Igranje karata i drugih igara u vidu razonode i kocke.

 • Donošenje opasnih predmeta.

 • Donošenje skupocjenog nakita.

 • Donošenje igračaka koje ne služe nastavi.

 • Korištenje mobitela na času.

 • Igranje i stvaranje galame u dvorištu škole za vrijeme trajanja nastave.

 • Pušenje i uživanje bilo kakvih opojnih i narkotičkih sredstava.

 • Žvakanje žvakaće gume na časovima, posebno tjelesnog odgoja.

 • Neovlašteno diranje učila i drugog didaktičkog odnosno izložbenog materijala.

 • Vrijeđanje drugih učenika po bilo kom osnovu.

 • Penjanje na ograde i preskakanje ograda igrališta i dvorišta škole.

 • Ponašanje i postupci koji prouzrokuju oštećenja opreme u dvorištu škole, zelenih površina i zasada u dvorištu škole.

 • Napuštanje školskog dvorišta za vrijeme odmora.

 1. Dužnosti zaposlenika škole:

Član 60.

Nastavnik je obavezan pridražavajući se Pravilnika o kućnom redu evidentirati učenika koji ne poštuje

odredbe Kućnog reda, o tome odmah upoznati razrednika, a razrednik je obavezan poduzeti

odgovarajuće mjere.

Nastavnik je dužan da na početku časa utvrdi u kakvom je stanju kabinet i da sačeka izlazak učenika

iz razreda, kako bi znao u kakvom stanju napušta kabinet.

Nastavnicima je zabranjena upotreba mobitela dok traje čas.

Dežurni nastavnik je obavezan preduzeti sve radnje da se normalno i bez smetnji odvija proces

nastave (nije dovoljno samo upisivati u knjige konstatacije)

Član 61.

Zaposlenici škole dužni su radno vrijeme koristiti kontinuirano za obavljanje radnih zadataka.

U odnosu prema učenicima, građanima i strankama dužni su se ponašati u granicama službenih

ovlaštenja na način da se poštuje ličnost i dostojanstvo učenika i građanina.

Da opremu i sredstva škole koriste sa pažnjom dobrog domaćina u skladu sa njihovom namjenom.

Da se pridržavaju propisanih mjera zaštite od požara.

Član 62.

Za vrijeme boravka u školi zaposlenicima škole je zabranjeno:

 • Boravak pod dejstvom alkohola ili drugog narkotičkog sredstva.

 • Pušenje izvan prostorija određenih za tu namjenu.

 • U cijelom školskom prostoru zabranjeni su svi fizički i verbalni obračuni.

 • Zabranjen je bilo čiji dolazak i boravak u školi pod dejstvom alkohola ili nekog drugog narkotičkog sredstva.

 • U školskom prostoru je najstrožije zabranjeno konzumiranje alkohola ili bilo kojeg drugog narkotika.

XII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 63.

Direktor škole dužan je sve zaposlenike škole upoznati sa odredbama ovog Pravilnika.

Nastavnici i stručni saradnici dužni su sve učenike upoznati sa odredbama ovog Pravilnika.

Član 64.

Nepridržavanje odredbi ovog Pravilnika povlači disciplinsku odgovornost učenika i uposlenika.

Član 65.

Ovaj Pravilnik o kućnom redu biće obajvljen na oglasnoj tabli škole, i s njegovim odredbama bit će

upoznati svi učenici, nastavnici, roditelji i svi zaposleni u školi.

Član 66.

Pravila o kućnom redu primjenjuju se od dana usvajanja na sjednici Školskog odbora .

Usvajanjem ovih Pravila prestaju da važe Pravila o kućnom redu JU „Šesta osnovna škola „ Ilidža broj od 15.11.2011. godine.

Broj:02-230/15.                                                                                                      

P R A V I L A

O KUĆNOM REDU JU „ ŠESTA OSNOVNA ŠKOLA“ ILIDŽA- STUP

 1. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Pravilima u Javnoj ustanovi „Šesta osnovna škola“ Ilidža pored ostalog uređuju se i pitanja o:

 • Obilježavanju prostorija škole,

 • Ulaženje, izlaženje i kretanje u školi,

 • Kontrola unošenja stvari i predmeta,

 • Postupak sa nađenim stvarima,

 • Upotreba prostorija i opreme,

 • Obezbjeđenje radnih prostorija,

 • Održavanje reda i mira u školi,

 • Dužnosti učenika, nastavnika i drugog osoblja škole,

 • Druga pitanja vezana za održavanje reda i rada u školi.

Član 2.

Odredbe ovih Pravila odnose se na sve učenike i lica zaposlena u školi, kao i lica koja po bilo kom osnovu dolaze u školu.

II OBILJEŽAVANJE PROSTORIJA

Član 3.

Objekti:

 • Glavni objekat škole spratnosti: prizemlje i sprat.

 • Školsko dvorište.

Ulazi/izlazi u školu:

 • Glavni ulaz.

 • Pomoćni ulaz (ulaz u prostorije za fiskulturnu salu).

 • Ulaz u kotlovnicu.

Član 4.

Glavni ulaz se zaključava samo sa unutrašnje strane mehanizmom bez ključa. Pomoćni ulaz (ulaz u prostorije za fiskulturnu salu) je stalno zaključan, odnosno otključan prema potrebi, a ključ je postavljen na vidnom mjestu sa unutrašnje strane pored vrata u kutuji koja se u slučaju nužde može otvoriti. Ulaz u kotlovnicu je stalno zaključan, odnosno otključan prema potrebi. Mokri čvorovi (učenički WC-ovi) su stalno otključani, dok je nastavnički WC otključan po potrebi. Ostale prostorije u školi su stalno zaključane, odnosno otključane prema potrebi. Na glavnom ulazu u školu nalazi se tabla sa natpisom naziva škole.

Član 5.

Prostorije u školi obilježene su arapskim brojevima.

Član 6.

Unutar škole nalaze se oglasne ploče i panoi.

U školi se mogu naći samo obilježja Države, Kantona i škole.

U holu i na spratu škole nalazi se plan rasporeda prostorija škole sa planom evakuacije u slučaju požara.

III. ULAZAK , IZLAZAK I KRETANJE U ŠKOLI

 1. Ulazak u školu

Član 7.

Učenici, uposlenici škole i posjetioci u školu ulaze na glavni ulaz.

Član 8.

Ulaz u školu otvoren je radnim danom u 07,00 – 18,00 sati.

Član 9.

Učenici su dužni da dolaze redovno i na vrijeme u školu. Učenici dolaze pred školu petnaest (15) minuta prije početka nastave. U školske prostorije učenici ulaze neposredno pred početak školskih obaveza, a odlaze iz njih odmah po završetku istih. Za to vrijeme nije dozvoljeno napuštanje školskog prostora.

Nije dozvoljen boravak učenika u školskom prostoru izvan vremena školskih obaveza.

Član 10.

Zaposlenici dolaze u školski prostor, borave u njemu i odlaze prema ranije utvrđenom rasporedu.

Član 11.

Roditelji dolaze u školski prostor po unaprijed utvrđenim terminima i po pozivu. Ukoliko dođu mimo

poziva dužni su se prijaviti dežurnom učeniku, odnosno nastavniku predati ličnu kartu i kazati koga žele

vidjeti.

Dežurni učenik će o tome odmah obavijestiti dežurnog nastavnika, a roditelj će sačekati. Dežurni

nastavnik će obavijestitiu onoga koga roditelj želi vidjeti i tražiti od njega da prihvati roditelja u holu

škole.

Ako je nastavnik kog roditelj želi vidjeti na času, dežurni nastavnik će sačekati kraj časa, a potom

obavijestiti nastavnika o posjeti. Roditelju će saopštiti da treba sačekati kraj časa u dvorištu škole.

Ako je neki uposlenik koga roditelj želi vidjeti zauzet drugim poslom, dežurni nastavnik će ga

obavijestiti o posjeti roditelja, a roditelju će saopštiti kad će biti primljen.

Ukoliko roditelj dolazi u školu poslije smjene dežurnog nastavnika (informacije roditeljski sastanci ili

neki drugi sastanak) po školi se može kretati jedino u pratnji nekog uposlenika škole.

Član 12.

Druga lica svoj dolazak u školski prostor trebaju najaviti i dobiti odobrenje kao i roditelji, na isti način.

Nezaposleni u školi ne mogu ući u školu bez identifikacijskih dokumenata.

Dežurni nastavnik neće dozvoliti ulazak svakom onome ko nema uredna lična dokumenta.

Svi ulasci i izlasci posjetilaca škole moraju biti evidentirani.

Član 13.

Zabranjeno je svim posjetiocima i uposlenicima škole bilo kakvo unošenje i iznošenje predmeta bez

pisanog odobrenja direktora.

Svi uposlenici škole trebaju obratiti pažnju na predmete koje posjetilac nosi sa sobom.

Član 14.

Posjetioci škole na ulazu će dobiti akreditaciju za goste, koju su dužni okačiti i na izlazu istu vratiti.

Svi uposlenici su obavezni nositi akreditaciju.

Član 15.

Učenici, uposlenici škole i posjetioci ulaze u školsku zgradu i izlaze na glavni ulaz.

Na sporedni ulaz ulaze i izlaze samo kada to posebni razlozi nalažu, o čemu odluku donosi direktor škole. Učenici su dužni da se poredaju po dvoje u redove po odjeljenjima u dvorištu škole ili holu ako zbog loših meteoroloških uslova nije moguć njihov boravak u školskom dvorištu. Redanje učenika se vrši 5 minuta prije početka nastave u prvoj i drugoj smjeni, kao i poslije velikog odmora. Na znak zvona učenici ulaze u školu u pratnji nastavnika razredne ili predmetne nasatve kod kojeg imaju čas. Učenici čekaju u redu dok po njih ne dođe nastavnik kod kojeg imaju čas.

U slučaju da nastavnik kasni, učenike će u učionicu otpratiti dežurni nastavnik.

Član 16.

Do početka časa vrata kabineta su širom otvorena. Zatvorena vrata kabineta znače da je čas u toku i

bez posebnih potreba ne treba ga prekidati od strane učenika, niti od strane zaposlenika ulascima i

izlascima iz kabineta.

Član 17.

Redari pregledaju kabinet, utvrđuju u kakvom je stanju i pripremaju ga za rad.

O svojim zapažanjima dužni su obavijestiti nastavnika na početku časa.

Redari su dužni na početku časa prijaviti nastavniku sve odsutne učenike bez obzira na razlog

njihovog izostanka.

Redari su dužni da pomognu nastavniku u pripremi nastavnih učila i drugog didaktičkog materijala na

početku i na kraju časa.

Član 18.

Ako učenik zakasni na čas 5 minuta, neće se zadržavati u hodnicima, dvorištu, sanitarnim

prostorijama i drugim dijelovima školske zgrade, već će odmah ući u učionicu.

Poslije javljanja nastavniku i pružanja obavještenja o razlogu zakašnjenja, po odobrenju nastavnika

odlazi na svoje mjesto.

Ako učenik zakasni duže od pet minuta ne dozvoljava mu se ulazak u školu do početka narednog

časa.

Član 19.

Učenici u školu dolaze prikladno odjeveni i nose zaštitnu odjeću. Učenicima je zabranjeno: šminkanje,

farbanje, neuobičajeno oblikovanje frizure i nošenje skupocjenog nakita,a dječacima naušnice.

Zaposlenici u školu dolaze prikladno odjeveni i nose zaštitnu odjeću.

Roditelji u školu dolaze prikladno odjeveni.

Član 20.

Nastavnik neće dozvoliti prekidanje časa i ulazak bilo koga u razred, osim u izuzetnim slučajevima

dežurnog učenika ili dežurnog nastavnika.

Član 21.

Ulazak i izlazak nastavnika i drugih odraslih lica u učionicu, učenici pozdravljaju ustajanjem, bez

pozdrava riječima i obraćanja pridošlici. Potom će učenici sjesti , sav razgovor sa pridošlicom vodi

nastavnik bez bilo kakvog uplitanja učenika. Za sve vrijeme boravka pridošlice u učionici, učenici su

dužni da budu posebno mirni.

Izuzetno kada su u školskoj radionici, kada rade pismene zadatke, ili u učionicama/kabinetinma gdje

izvode eksperiment, učenici, ulazak nastavnika i drugih lica ne pozdravljaju ustajanjem.

Član 22.

Učenici ulaze i izlaze iz kabineta po odobrenju nastavnika.

Učenici su dužni ostaviti kabinet urednim, na što će ih upozoriti nastavnik.

Član 23.

Na času tjelesnog i zdravstvenog odgoja učenici prisustvuju (isključivo) pod nadzorom nastavnika.

U svlačionice je zabranjeno unositi hranu i sokove.

U svlačionicama se učenici presvlače u propisanu i urednu sportsku opremu, a ostala odjeća i obuća

uredno slaže na propisano mjesto (vješalica, polica za obuću). U salu se ulazi u čistim patikama.

U salu je zabranjeno ulaziti u obući i patikama u kojima se došlo u školu. U salu je strogo zabranjeno

ulaziti i unositi na sebi, na čas tjelesnog ili neke druge vannastavne sportske aktivnosti: lični nakit, i

slično što može izazvati povrede kod učenika.

Strogo je zabranjeno žvakati žvakaću gumu.

Po završetku časa učenici za sobom ostavljaju urednu svlačionicu dok iz nje izlaze pod nadzorom

nastavnika.

Ulaz u svlačionice će regulisati nastavnik tjelesnog i zdravstvenog odgoja tako što će iste otključati i zaključati prema rasporedu časova.

Član 24.

Učenicima nije dozvoljen ulazak u zbornicu.

U zbornicu može jedino prema potrebi ući dežurni učenik.

Član 25.

Zaboravljena lična dokumenta predaju se kod sekretara škole.

Član 26.

Učenici izlaze iz škole pod nadzorom dežurnog nastavnika, a iz kabineta pod nadzorom nastavnika čiji je čas prethodio izlasku. Dežurni nastavnik je dužan ispratiti učenike do izlaza prateći njihovo ponašanje, kao i ulazak novih učenika u školu.

IV KONTROLA UNOŠENJA I IZNOŠENJA STVARI I PREDMETA

Član 27.

Učenicima škole, nastavnicima i ostalom osoblju škole zabranjeno je unošenje svih stvari i predmeta

koji nisu vezani za obrazovno-odgojni rad, odnosno za obavljanje poslova i zadataka.

Za sve stvari i predmete koji se službeno unose i iznose iz škole, a vlasništvo su škole, mora postojati

pismeno odobrenje od strane direktora.

Član 28.

Pošiljke koje se dostavljaju pojedincima zaposlenim u školi, izuzev pošiljki koje se dostavljaju putem

pošte, ako se sa sigurnošću ne zna donosilac ili pošiljalac, podliježu posebnoj stručno – tehničkoj

kontroli koju organizuje direktor škole.

Član 29.

Televizijski i radio snimatelji, mentorski rad, humanitarne aktivnosti, javni, kulturni i sportski aktivisti,

lica i organizacije izvan škole, ne mogu u školi obavljati bilo kakve aktivnosti bez dozvole direktora

škole.

V UPOTREBA PROSTORIJA I OPREME

Član 30.

Prostorije u zgradi škole mogu se koristiti i upotrebljavati po rasporedu ovlaštenih lica.

Prostorije u školi koriste se u skladu sa njihovom funkcijom i namjenom.

Član 31.

Učenici, nastavnici i ostalo osoblje škole dužni su da prostorije i opremu škole čuvaju i upotrebljavaju

u skladu sa njenom namjenom.

Razglasna stanica se ne može koristiti bez odobrenja direktora, odbnosno bez njegove saglasnosti za

sadržaj koji se emituje.

Član 32.

Školski prostor za rad pripremaju i održavaju zaposleni i učenici. Pomoć u tome mogu im pružiti i

roditelji svojim dobrovoljnim radom.

Član 33.

Priprema i održavanje prostora od strane zaposlenih podrazumijeva redovno čćenje, opravke,

izvođenje radova, pravovremeno osvjetljavanje i zagrijavanje škole.

Pored redovnog održavanja zaposleni su dužni po potrebi i vanredno se angažovati s ciljem

obezbjeđenja svih uslova za rad.

U uređenju ambijenta škole za pojedine svečanosti i manifestacije uzet će učće svi uposlenici škole.

VII PROTIVPOŽARNA ZAŠTITA

Član 34.

Protivpožarna zaštita vrši se u svim prostorijama škole i njenoj neposrednoj okolini.

Sve aktivnosti kod požara, elementarnih nepogoda i drugih vanrednih situacija provode se u skladu sa

Planom odbrane i zaštite.

Član 35.

U školskom objektu instalirana je oprema za detekciju dima, alarmni uređaji, panik rasvjeta,

hidranti i postavljeni su protupožarni aparati.

Za davanje potrebnih instrukcija o postupcima u slučaju potrebe na raspolaganju je školski razglas.

Osim školskog objekta u dvorištu škole nalazi se metalno bure sa pijeskom, krampa i lopata. Sva

protupožarna oprema mora se održavati u ispravnom stanju uz redovne periodične preglede za što je

zadužen domar škole.

Obaveza svakog uposlenika je da zna sva mjesta gdje je postavljena oprema protupožarne zaštite i

da zna rukovati tom opremom. U tu svrhu provodi se obuka jednom u dvije godine koju je dužan

organizovati direktor škole.

Član 36.

Pri eventualnom izbijanju požara dužnost svih uposlenika je prvo da najbližim izlazom evakuira sve

učenike iz školske zgrade, a potom da gasi požar ne dovodeći u opasnost sebe, niti bilo koga drugog.

Evakuacija učenika se vrši prema urađenom planu koji je postavljen u holu, lijevoj i desnoj strani sprata škole. Vježba protivpožarne zaštite izvodi se najmanje jednom godišnje, a organizuje je direktor škole.

Član 37.

U školi nije dozvoljeno korištenje neatestiranih nastavnih sredstava i drugih uređaja koji bi mogli

prouzrokovati požar.

U školi nije dozvoljeno korištenje električnih grijalica izvan prostorija u kojima je to posebno pismeno

odobreno.

VII OBEZBJEĐENJE RADNIH PROSTORIJA

Član 38.

Domar, ložač, dva noćna čuvara i dežurni nastavnik obezbjeđuju stalno 24- satno prisustvo osobe odgovorne za bezbijednost.

Navedeni uposlenici međusobno vrše primopredaju dužnosti o čemu vrše pismenu zabilješku u za to

predviđenim sveskama.

Ne smije se dogoditi da imenovani zaposlenici napuste dužnost prije dolaska drugog zaposlenika koji

dužnost preuzima.

U slučaju potrebe ovi zaposlenici su dužni pozvati u pomoć policiju, hitnu pomoć ili vatrogasce i o

tome odmah obavijestiti direktora i sekretara škole.

Član 39.

Zabranjeno je neopravdano zadržavanje izvan rasporeda rada uposlenika, učenika i trećih lica u

školskom dvorištu.

Za sprovođenje ove zabrane zadužena su lica odgovorna za bezbijednost objekta škole, a u slučaju da

nisu u mogućnosti realizovati ovo zaduženje, dužna su pozvati i zatražiti pomoć od policije.

Član 40.

Zaposlenice koje rade na održavanju čistoće dužne su da poslije čćenja prostorija zatvore prozore,

ugase svjetla i zaključaju vrata.

Ključeve međusobno razmjenjuju higijeničarke, domar, ložač i noćni čuvari.

Ključevi kojim raspolažu dostupni su samo navedenim licima.

O svakom nestanku ključa od prostorija, obavještava se sekretar škole.

Član 41.

Ako se prilikom obilaska prostorija škole nađe neobezbijeđen povjerljiv materijal ili strogo povjerljiv,

pečati, štambilji, ključevi od kase i sl. preduzimaju se mjere da se takav materijal obezbijedi,

zaključavanjem ili prenošenjem na odgovarajuće mjesto do početka radnog vremena.

O svemu ovome obavještava se direktor škole.

Član 42.

Prijavljivanje kvarova i zahtjevi za intervencije i usluge u vezi sa korištenjem prostorija i inventara

podnose se pismeno sekretaru škole.

Član 43.

Štetu načinjenu zbog nepridržavanja obaveza iz Pravilnika o kućnom redu, snosit će zaposlenik koji ju

je prouzrokovao.

VIII POSTUPAK SA NAĐENIM STVARIMA

Član 44.

Nađene stvari u učionicama, zajedničkim prostorijama i kancelarijama predaju se sekretaru škole koji

o tome sačinjava pismenu zabilješku.

IX ODRŽAVANJE REDA I MIRA U ŠKOLI

Član 45.

U cilju održavanja reda i mira u školi i dosljednog sprovođenja odredbi ovog Pravilnika u školi se

organizuje dežurstvo nastavnika i učenika.

Član 46.

Dežurni nastavnik nosi identifikacionu karticu „DEŽURNI NASTAVNIK“.

Dnevno u prvoj i drugoj smjeni će dežurati od dva do četiri nastavnika. Jedan od dežurnih nastavnika je glavni dežurni. Svake naredne sedmice drugi nastavnik je glavni dežurni i tako u krug.

Dužnosti dežurnog nastavnika su:

 • Dolazi u školu 20 minuta prije početka nastave.

 • Brine se o uspostavljanju reda u školi i realizaciji odredaba Pravilnika o kućnom redu.

 • Dežurni nastavnik je odgovoran za ulazak i izlazak svih lica u školu u toku vremena svoje

dežure.

 • Vrši nadzor nad dežurnim učenicima.

 • U vijeme velikog odmora dežurni nastavnik je na glavnom ulazu u školu.

 • Cijeni vremenske uslove i odlučuje da li će učenici za vrijeme velikog odmora izaći u školsko

dvorište. U slučaju vremenskih nepogoda i niskih temperatura učenici borave u školskom holu, pri čemu ih nadgledaju dežurni nastavnici.

 • Dežurni nastavnik je obavezan ne dozvoliti boravak trećih osoba u dvorištu škole.

 • Dežurni nastavnik će upozoriti posjetioca školskog dvorišta da napusti dvorište škole, ukoliko

se opomenuta osoba ogluši o zahtjev dežurnog nastavnika, dežurni nastavnik je obavezan pozvati policiju.

 • Dežurni nastavnik je ovlašten preduzeti sve radnje da se normalno i bez smetnji odvija proces nastave, (nije dovoljno samo upisivati u knjigu konstatacije).

 • Po okončanju nastave dežurni nastavnik konstatuje odložene odjeljenjske knjige, zaključava ih, a zatim o tome sačinjava pismeni zapis u knjizi dežurstva.

 • U Knjigu dežurstva unosi sva bitna zapažanja u toku dežurstva (pripremljenost prostorija za rad, eventualno zakašnjenje nastavnika, održane druge oblike nastavnog rada – sjednice Odjeljenjskog vijeća, Nastavničkog vijeća, roditeljske sastanke, informativne sastanke, sastanke stručnih aktiva i sl.).

Član 47.

Dežurstvo na ulazu u školu obavljaju samo učenici koji imaju primjerno vladanje po spisku koji je razrednik uskladio sa pedagogom – psihologom škole.

Dežurni učenik nosi identifikacionu karticu „DEŽURNI UČENIK“

Dužnosti dežurnog učenika su:

 • Dolazi u školu 20 minuta prije početka nastave.

 • Tokom dežurstva sarađuje sa dežurnim nastavnikom, pomoćnim osobljem i upravom škole.

 • Dežurni učenik je dužan pristojno dočekati svakog zaposlenika škole, roditelja ili stranku.

 • Posjetitelje koji nisu zaposlenici škole, obavezno evidentira u knjigu dežurstva učenika (upisuje broj lične karte i njihove lične podatke, ime i funkciju lica kod kojeg dolazi u posjetu). Nakon provjere da li je osoba kod koje dolazi u posjetu slobodna za prijem, prati posjetitelja do tražene osobe.

 • Kontroliše automatsko zvono da li na vrijeme zvoni za početak i kraj časa ili u slučaju kada automat nije u funkciji, prema instrukciji dežurnog nastavnika zvoni prema utvrđenom rasporedu.

 • Nije dozvoljeno dežurnom učeniku da napušta mjesto dežurstva.

 • Smjena učenika se vrši sa okončanjem smjene u kojoj je dežurao/dežurala.

 • Učenik određen za dežurstvo – dežura cijelu smjenu bez napuštanja mjesta dežurstva i ostaje do kraja smjene u kojoj dežura.

 • U knjigu dežurstva unosi sva bitna zapažanja.

 • U knjigu dežurstva upisuje one učenike koji se neprimjereno ponašaju u holu škole i koji ometaju rad u školi.

 • Dežurni učenik je dužan da što brže obavijesti dežurnog nastavnika, razrednika, ostale nastavnike ili upravu škole (redom kako je nabrojano) ako uoči sljedeće situacije unutar ili oko škole:

 • Kretanje nepoznatih osoba u školi

 • Sukob ili nasilje među učenicima

 • Nastalu štetu i /ili počinitelje štete

 • Bilo koji drugi slučaj kršenja Školskih pravila

 • Obavezno zaključavaju ulazna vrata škole, te u toku nastave ne dozvoljava ulazak učenika u školsku zgradu.

 • U toku dežurstva ne smije vršiti nikakve privatne usluge nastavnicima koje se odnose na izlazak izvan objekta škole.

 • Na kraju dežurstva zaključuju knjigu dežurstva, potpisuju se u istu i predaju je dežurnom nastavniku.

Odsustvo dežurnog učenika sa nastave u vrijeme dežurstva evidentira se u odjeljenjskoj knjizi u rubrici napomena: „dežurni učenik ime i prezime učenika“. Zabilješku u napomeni u odjeljenjskoj knjizi potpisuje razredni starješina

X ODRŽAVANJE ŠKOLSKOG DVORIŠTA

Član 48.

 1. Školsko dvorište se treba održavati čisto i uredno, o čemu su dužni da se staraju domar i ložač škole.

 2. Travnjaci se trebaju redovno kositi.

 3. Sadnice moraju biti redovno očćene i okopane.

 4. Odjeljenjske zajednice učenika i članovi eko sekcije su dužni da vode brigu o zelenim površinama oko škole i obavezne su da ovu aktivnost planiraju u svojim programima.

 5. U školsko dvorište nikome nije dozvoljen ulazak s vozilom. U izuzetnim slučajevima direktor može odobritii ulazak s vozilom. (Vozilo je svako prevozno sredstvo, osim invalidskih kolica).

Tu spadaju: koturaljke, daske sa točkovima, bicikla, sva prevozna sredstva sa i bez motora.)

 1. U školskom dvorištu je zabranjeno parkiranje vozila, osim vozila kojima je direktor dao

odobrenje za ulazak i parkiranje za potrebe škole.

 1. Domar i ložač su obavezni u vrijeme velikog odmora biti prisutni u dvorištu škole i sarađivati

sa dežurnim nastavnikom u uspostavi reda u dvorištu.

 1. Strogo je zabranjeno bespotrebno gaženje trave u školskom dvorištu.

XI OSTALE DUŽNOSTI UČENIKA I ZAPOSLENIKA ŠKOLE

 1. Dužnosti učenika

Član 49.

Učenici imaju pravo i obavezu:

 • Upoznati se sa Pravilnikom o kućnom redu škole

 • Upoznati se sa mjestima na kojima može doći do povrede

 • Da prijavi eventualni nedostatak koji može dovesti njega i druge u opasnost i utjecati na bezbjednost.

 • Da odmah obavijesti dežurnog nastavnika o učinjenom kvaru koji je učinio ili primijetio, a što bi moglo da ugrozi njega i okolinu.

Član 50.

Učenik je dužan da u školi bude pristojno odjeven. Ta odjeća treba da je dovoljne dužine i širine tako

da ne otkriva, posebno ne ističe ili ne naglašava dijelove tijela. Takva odjeća je bez posebnih oznaka i

simbola koji obilježavaju neku pripadnost ili vrijeđanje drugih učenika.

Član 51.

Učenik je dužan da čuva imovinu škole

Član 52.

Učenik je dužan da se ponaša na način kojim se u punoj mjeri poštuje ličnost nastavnika, stručnog

saradnika, direktora i ostalih zaposlenika škole, kao i drugih učenika.

Član 53.

Sve svoje potrebe i eventualne probleme učenik će ostvariti sa razrednikom.

Član 54.

Učenici u školu ulaze organizovano pod nadzorom dežurnog nastavnika.

Prije ulaska u školu učenici su dužni stati u red i čekati odobrenje za ulazak dežurnog nastavnika.

Dežurni nastavnik će evidentirati svako neopravdano kršenje ovog ponašanja.

Član 55.

Razredni starješina će na početku školske godine odrediti učenika i njegovog zamjenika koji će nositi

odjeljenjsku knjigu iz jednog kabineta u drugi između časova.

Učenika i njegovog zamjenika odabranog da nosi odjeljenjsku knjigu razrednik će evidentirati u

odjeljenskoj knjizi na strani broj 10.

Član 56.

Odjeljenjsku knjigu za prvi nastavni sat iz zbornice uzima nastavnik koji u tom odjeljenju ima prvi čas,

odjeljensku knjigu na sve naredne sate nosi odabrani učenik od strane razrednika, a zadnji čas

odjeljenjska knjiga ostaje kod nastavnika koji u tom odjeljenju ima čas i koji ga vraća u ormar u zbornici

namjenski određen za odlaganje odjeljenjskih knjiga.

Član 57.

Učenici izlaze iz škole pod nadzorom nastavnika čiji je čas prethodio izlasku. Nastavnik je dužan

ispratiti učenike do izlaza, prateći njihovo ponašanje.

Član 58.

Učenik mora poštovati sve zaposlene u školi, sve roditelje i sve druge starije osobe koje dođu u školu.

Prilikom obraćanja bilo kome od njih treba ih persirati.

Član 59.

Za vrijeme boravka u školi učeniku je zabranjeno:

 • Ulazak u učionicu dok su u njoj učenici drugog razreda.

 • Nekontrolisano kretanje, trčanje, skakanje, igranje, guranje, tuča,dovikivanje psovanje,

 • Izgovaranje vulgarnih i uvredljivih riječi i sl.

 • Otvarati i zatvarati vrata i lupati njima. (Vrata za vrijeme odmora trebaju da budu širom otvorena).

 • Bacanje otpadaka izvan postavljenih korpi za smeće.

 • Zadržavanja u hodnicima, ispred učionica i drugih radnih prostorija u toku trajanja nastave.

 • Uvođenje pasa i drugih životinja u školu.

 • Šaranje, pisanje i urezivanje po zidovima, školskim klupama i fasadi zgrade škole, odnosno zabranjeno je ponašanje i postupci koji prouzrokuju oštećenja školskih objekata i inventara škole.

 • Igranje karata i drugih igara u vidu razonode i kocke.

 • Donošenje opasnih predmeta.

 • Donošenje skupocjenog nakita.

 • Donošenje igračaka koje ne služe nastavi.

 • Korištenje mobitela na času.

 • Igranje i stvaranje galame u dvorištu škole za vrijeme trajanja nastave.

 • Pušenje i uživanje bilo kakvih opojnih i narkotičkih sredstava.

 • Žvakanje žvakaće gume na časovima, posebno tjelesnog odgoja.

 • Neovlašteno diranje učila i drugog didaktičkog odnosno izložbenog materijala.

 • Vrijeđanje drugih učenika po bilo kom osnovu.

 • Penjanje na ograde i preskakanje ograda igrališta i dvorišta škole.

 • Ponašanje i postupci koji prouzrokuju oštećenja opreme u dvorištu škole, zelenih površina i zasada u dvorištu škole.

 • Napuštanje školskog dvorišta za vrijeme odmora.

 1. Dužnosti zaposlenika škole:

Član 60.

Nastavnik je obavezan pridražavajući se Pravilnika o kućnom redu evidentirati učenika koji ne poštuje

odredbe Kućnog reda, o tome odmah upoznati razrednika, a razrednik je obavezan poduzeti

odgovarajuće mjere.

Nastavnik je dužan da na početku časa utvrdi u kakvom je stanju kabinet i da sačeka izlazak učenika

iz razreda, kako bi znao u kakvom stanju napušta kabinet.

Nastavnicima je zabranjena upotreba mobitela dok traje čas.

Dežurni nastavnik je obavezan preduzeti sve radnje da se normalno i bez smetnji odvija proces

nastave (nije dovoljno samo upisivati u knjige konstatacije)

Član 61.

Zaposlenici škole dužni su radno vrijeme koristiti kontinuirano za obavljanje radnih zadataka.

U odnosu prema učenicima, građanima i strankama dužni su se ponašati u granicama službenih

ovlaštenja na način da se poštuje ličnost i dostojanstvo učenika i građanina.

Da opremu i sredstva škole koriste sa pažnjom dobrog domaćina u skladu sa njihovom namjenom.

Da se pridržavaju propisanih mjera zaštite od požara.

Član 62.

Za vrijeme boravka u školi zaposlenicima škole je zabranjeno:

 • Boravak pod dejstvom alkohola ili drugog narkotičkog sredstva.

 • Pušenje izvan prostorija određenih za tu namjenu.

 • U cijelom školskom prostoru zabranjeni su svi fizički i verbalni obračuni.

 • Zabranjen je bilo čiji dolazak i boravak u školi pod dejstvom alkohola ili nekog drugog narkotičkog sredstva.

 • U školskom prostoru je najstrožije zabranjeno konzumiranje alkohola ili bilo kojeg drugog narkotika.

XII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 63.

Direktor škole dužan je sve zaposlenike škole upoznati sa odredbama ovog Pravilnika.

Nastavnici i stručni saradnici dužni su sve učenike upoznati sa odredbama ovog Pravilnika.

Član 64.

Nepridržavanje odredbi ovog Pravilnika povlači disciplinsku odgovornost učenika i uposlenika.

Član 65.

Ovaj Pravilnik o kućnom redu biće obajvljen na oglasnoj tabli škole, i s njegovim odredbama bit će

upoznati svi učenici, nastavnici, roditelji i svi zaposleni u školi.

Član 66.

Pravila o kućnom redu primjenjuju se od dana usvajanja na sjednici Školskog odbora .

Usvajanjem ovih Pravila prestaju da važe Pravila o kućnom redu JU „Šesta osnovna škola „ Ilidža broj od 15.11.2011. godine.

Broj:02-230/15.

Datum: 18.11.2015. godine                                                                                  PREDSJEDNIK ŠKOLSKOG ODBORA

                                                                                                            Emira Marić – Jašarević

 

 

Kućni red naše škole u doc formatu