image_pdfimage_print

NASTAVNICI U ŠKOLSKOJ 2019/2020. GODINI

RAZREDNA NASTAVA

Iblizović Zubović Alica

Prvi razred

Ilić Željka
Nikšić Viteškić Amina
Karović Rahimić

Drugi Razred

Šetić Elma
Perendija Danijela
Muslić Amira

Treći razred

Subotić Bogdanka
Šertović Zavadil Amra
Berilo Hiba

Četvrti razred

Jetulahović Amela
Pašalić Elma

PREDMETNA NASTAVA

Guja Enisa Bosanski jezik i književnost , Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost
Lukić Marcela
Kurtović Edina
Rastoder Sabina Engleski jezik
Stroil Rialda
Skopak Brajlović Ajala
Gojaković Alen Matematika
Topuz Hidaeta
Šljivo Ermina
Šljivo Ermina Fizika
Herco Adnan Njemački jezik
Šabić Aida
Pljakić Akma Turski jezik
Avdić Kadribašić Jasna Biologija/Priroda
Mehmedović Aida Biologija
Vojniković Edvin Hemija/Kultura življenja/-D/K/R
Pocrnja Marina Historija/Građansko obrazovanje
Katana Muhamed Geografija/Društvo
Vidović Tvrtko Informatika
Kazić Vernesa Tehnička kultura,
Ahmetović Zumra Informatika ,Tehnička kultura, Osnove tehnike
Brković Kerim Tjelesni i zdravstveni odgoj
Hadžić Emin
Pjevo Muhamed Likovna kultura
Nikšić Dunja Muzička kultura
Maljić Faris Islamska vjeronauka
Velagić Ensiha
Mujabašić Siniša Katolički vjeronauk