RAZREDNA NASTAVA

Muslić Amira

Subotić Bogdanka

Prvi  razred

Berilo Hiba

Jetulahović Amela

Sirčić Vildana

Drugi razred

Iblizović Zibović Alica

Ilić Željka

Treći razred

Šetić Elma

Šertović Zavadil Amra

Karović Rahimić Alina

Četvrti razred

PREDMETNA NASTAVA

Lukić  Marcela

Guja Enisa

Perendija Danijela

Bosanski/hrvatski/srpski

   jezik i književnost

Rastoder Sabina

Stroil Rialda

 Engleski jezik

Gojaković Alen

Topuz Hidaeta

Šljivo Ermina

 Matematika

Šljivo Ermina

Fizika

Herco Adnan

Njemački jezik

Bjelak Kemal

Turski jezik

Avdić-Kadribašić Jasna

 Biologija/Priroda

Vojniković Edvin

Hemija/Kultura življenja

Pocrnja Marina

Historija/Građansko obrazovanje

/D.K.R.

Katana Muhamed

Geografija/Društvo

Vidović Tvrtko

Informatika/ Osnove tehnike

Omerbegović Zijad

Tehnička kultura/ Osnove tehnike

Perendija Danijela

TiZO/ Priroda/ Muzička kultura/ Likovna kultura

Brković Kerim

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Pjevo Muhamed

Likovna Kultura

Jeremić Sanja

Muzička Kultura

Maljić Faris

Islamska vjeronauka

Mujabašić Siniša

Katolički vjeronauk