Nastavnici u školskoj 2018/2019.godini

RAZREDNA NASTAVA

Karović Rahimić Alina

Šetić Elma

Perendija Danijela

Prvi  razred

Muslić Amira

Subotić Bogdanka

Šertović Zavadil Amra

Drugi razred

Berilo Hiba

Jetulahović Amela

Nikšić Viteškić Amina

Treći razred

Iblizović Zubović Alica

Ilić Željka

Četvrti razred

PREDMETNA NASTAVA

Lukić  Marcela

Guja Enisa

Rašljanin Edina

Bosanski/hrvatski/srpski

   jezik i književnost

Rastoder Sabina

Stroil Rialda

Kolar Anela

 Engleski jezik

Gojaković Alen

Topuz Hidaeta

Šljivo Ermina

 Matematika

Šljivo Ermina

Fizika

Herco Adnan

Šabić Aida

Njemački jezik

Bjelak Kemal

Turski jezik

Avdić-Kadribašić Jasna

 Biologija/Priroda

Vojniković Edvin

Hemija/Kultura življenja

Pocrnja Marina

Historija/Građansko obrazovanje

/D.K.R.

Katana Muhamed

Geografija/Društvo

Vidović Tvrtko

Habibović Amel

Informatika/ Osnove tehnike

Ahmetović Zumra

Tehnička kultura

Brković Kerim

Hadžić Emin

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Pjevo Muhamed

Likovna Kultura

Nikšić Dunja

Muzička Kultura

Maljić Faris

Islamska vjeronauka

Mujabašić Siniša

Katolički vjeronauk