JU "ŠESTA OSNOVNA ŠKOLA"-Ilidža

Nastavnici – JU "Šesta osnovna škola" Ilidža

Nastavnici

Nastavnici

Nastavnici

Razredna nastava

Vildana Sirčić

Željka Ilić

Alica Iblizović – Zubović

I razred

Amra Šertović – Zavadil

Sabina Tanković

Alina Karović – Rahimić

IIrazred

Bogdanka Subotić

Danijela Perendija

Amira Muslić

IIIrazred

Hiba Berilo

Amela Jetulahović

IVrazred

Predmetna nastava

Marcela Lukić

Enisa Guja

Edina Kurtović

BHS jezik i književnost

Sabina Rastoder

Rialda Stroil

Engleski jezik

Adnan Herco

Njemački jezik

Marina Pocrnja

Historija

Muhamed Katana

Geografija

Alen Gojaković

Hidaeta Topuz

Matematika

Ermina Šljivo

Matematika/Fizika

Jasna Avdić-Kadribašić

Biologija

Edvin Vojniković

Hemija

Vernesa Čekrlija

Tehnička kultura

Tvrtko Vidović

Informatika

Kerim Brković

Tjelesni odgoj

Muhamed Pjevo

Likovna kultura

Berberović Slavica

Muzička kultura

Faris Maljić

Islamska vjeronauka

Bagara Miroslav

Katolički vjeronauk

Najnoviji članci

Brojač posjeta:

Obrazac za prijavu nasilja:

Do kraja I polugodišta ostalo je: