JU "ŠESTA OSNOVNA ŠKOLA"-Ilidža

Razrednici – JU "Šesta osnovna škola" Ilidža

Razrednici

Razrednici

Razrednici

Razrednici u  školskoj  2015/2016. godini

R.br.

IME I PREZIME NASTAVNIKA

RAZREDNIŠTVO

       1.

Vildana Sirčić

I1

       2.

Željka Ilić

I2

       3.

Alica Iblizović – Zubović

I3

       4.

Amra Šertović – Zavadil

II2

       5.

Sabina Tanković

II1

       6.

Alina Karović – Rahimić

II3

       7.

Bogdanka Subotić

III1

       8.

Danijela Perendija

III2

       9.

Amira Muslić

III3

    10.

Hiba Berilo

IV1

    11.

Amela Jetulahović

IV2

    12.

Sabina Rastoder

V1

    13.

Ermina Šljivo

V2

    14.

Adnan Herco

VI1

    15.

Hidaeta Topuz

VI2

    16.

Muhamed Katana

VII1

    17.

Rialda Stroil

VII2

    18.

Muhamed Pjevo

VIII1

    19.

Alen Gojaković

VIII2

    20.

Kerim Brković

VIII3

    21.

Marcela Lukić

IX1

    22.

Marina Pocrnja

IX2

 

 

 

 

Najnoviji članci

Brojač posjeta:

Obrazac za prijavu nasilja:

Do kraja I polugodišta ostalo je: