Razrednici u školskoj 2017/2018. godini

R.br.

IME I PREZIME NASTAVNIKA

RAZREDNIŠTVO

1.

Muslić Amira

I1

2.

Subotić Bogdanka

I2

3.

Berilo Hiba

II1

4.

Jetulahović Amela

II2

5.

Sirčić Vildana

II3

6.

Iblizović Zubović Alica

III1

7.

Ilić Željka

III2

8.

Šetić Elma

IV1

9.

Šertović Zavadil Amra

IV2

10.

Karović Rahimić Alina

IV3

11.

Gojaković Alen

V1

12.

Brković Kerim

V2

13.

Avdić-Kadribašić Jasna

V3

14.

Guja Enisa

VI1

15.

Pjevo Muhamed

VI2

16.

Rastoder Sabina

VII1

17.

Pocrnja Marina

VII2

18.

Herco Adnan

VIII1

19.

Topuz Hidaeta

VIII2

20.

Katana Muhamed

IX1

21.

Stroil Rialda

IX2