JU "ŠESTA OSNOVNA ŠKOLA"-Ilidža

Školski odbor – JU "Šesta osnovna škola" Ilidža

Školski odbor

Školski odbor

Školski odbor

R.br.

Ime i prezime i zanimanje

Predstavnik

Svojstvo

 

1.

Emira Marić – Jašarević

Ministarstva za obraz. nauke i mladih KS

Predsjednik

2.

Jasmin Bešić

Vijeća roditelja

Zamjenik predsjednika

 3.

Hamdija Šetić

Vijeća roditelja

Član

 4.

Zaim Pleh

Vijeća roditelja

Član

 5.

Sabina Rastoder

Uposlenika škole

Član

 6.

Amira Muslić

Uposlenika škole

Član

 7.

Midthad Karahasan

Općine Ilidža

Član

 

Najnoviji članci

Brojač posjeta:

Obrazac za prijavu nasilja:

Do kraja I polugodišta ostalo je: