Uprava škole

 Teufik Muhibić

direktor škole

 Željka Prlenda

pedagog škole

 Mirela Ramić

sekretar škole

 Alma Nedić

bibliotekar škole

 

Pomoćno osoblje škole

 Tahirović Hajrudin

 kotlovničar/domar

 Kemo Moco

 kotlovničar/domar

 Koh Kata

 Ahmić Edisa

 Muhović Suvada

 Hadžiahmetović Vasvija

 Spahović Sanela

 spremačice