JU "ŠESTA OSNOVNA ŠKOLA"-Ilidža

Vijeće roditelja – JU "Šesta osnovna škola" Ilidža

Vijeće roditelja

Vijeće roditelja

Vijeće roditelja

Vijeće roditelja u školskoj 2016/2017. godini

Razred

Članovi Vijeća roditelja

I1

Hukara Mensud

I2

Karović Elma (Burić Elma – Zamjena)

I3

Šišić Muamer

II1

Hrvat Aldijana

II2

Bešić Jasmin

III1

Vizdal Karlo

III2

Bešlić Mehidin (Bešlić Belma – zamjena)

III 3

Đelić Mirnesa

IV1

Pleh Zaim

IV2

Šljivnjak Mirela (Alen Suljić- zamjena)

IV3

Seferović Alma

V1

Hukara Nedžad

V2

Prazina Nedžad

VI1

Pašić Naida

VI2

Granulo Svetlana

VII1

Pašić Mirsad

VII2

Glavaš Marina

VIII1

Šahman Dževad

VIII2

Prašović Sabina

IX1

Bibović Samir (Bibović Amela – zamjena)

IX2

Šetić Hamdija

IX3

Adilović Sead

 

Najnoviji članci

Brojač posjeta:

Obrazac za prijavu nasilja:

Do kraja I polugodišta ostalo je: