image_pdfimage_print

ČLANOVI VIJEĆA RODITELJA ZA ŠKOLSKU 2019/2020. GODINU

R.br.

Ime i prezime roditelja

Razred i odjeljenje

1. Kos Ismira

I1

2. Amra Mizdrak

I2

3. Emir Đuzelović

I3

4. Kemal Pašalić

II1

5. Amra Ćerimović

II2

6. Fahri Frlj

II3

7. Fadil Lutvić

III1

8. Samir Mehmedagić

III2

9. Muamer Jahić

III3

10. Memsud Hukara

IV1

11. Elma Karović

IV2

12. Muamer Šišić

IV3

13. Meho Šljivo

V1

14. Jasmin Bešić

V2

15. Belma Planja

VI1

16. Albina Šabović

VI2

17. Sejdo Macić

VI3

18. Zaim Pleh

VII1

19. Hasena Agić

VII2

20. Denis Zejnelagić

VII3

21. Lejla Jahić

VIII1

22. Nedžad Prazina

VIII2

23. Anela Babić

IX1

24. Amela Pozder

IX2