Vijeće roditelja u školskoj 2017/2018. godini

 R.br.

Prezime i ime roditelja

Razred

1.

 Rondić Dženan

 I-1

2.

 Osmanagić Mirela

 I-2

3.

 Hukara Mesud

 II-1

4.

 Karović Elma

 II-2

5.

 Šišić Muamer

 II-3

6.

 Hrvat Aldijana

 III-1

7.

 Bešić Jasmin

 III-2

8.

 Planja Belma

 IV-1

9.

 Šabović Albina

 Halilović Elmedina(zamjena)

 IV-2

10.

 Hodžić Emir

 IV-3

11.

 Pleh Zaim

 V-1

12.

 Agić  Hasena

 V-2

13.

 Bukvić Emira

 V-3

14.

 Hukara Nedžad

 VI-1

15.

 Prazina Nedžad

 VI-2

16.

 Babić Anela

 VII-1

17.

 Granulo Svetlana

 VII-2

18.

 Pašić Mirsad

 VIII-1

19.

 Glavaš Marina

 VIII-2

20.

 Šahman Dževad

 IX-1

21.

 Prašović Sabina

 IX-2