VIJEĆE RODITELJAU ŠKOLSKU 2018/2019. GODINI

R.br.

IME I PREZIME RODITELJA

RAZRED I ODJELJENJE

1.

Bešić Maida

I1

2.

Ćerimović Amra

I2

3.

Mirvić Maida

I3

4.

Prazina Nedžad

II1

5.

Osmanagić Mirela

II2

6.

Hodžić Izudina

II3

7.

Hukara Memsud

III1

8.

Karović Elma

III2

9.

Šišić Muamer

III3

10.

Hrvat Aldijana

IV1

11.

Bešić Jasmin

IV2

12.

Planja Belma

V1

13.

Šabović Albina

V2

14.

Macić Sejdo

V3

15.

Pleh Zaim

VI1

16.

Agić Hasena

VI2

17.

Zejnelagić Denis

VI3

18.

Hukara Nedžad

VII1

19.

Spirijan Sema

VII2

20.

Babić Anela

VIII1

21.

Pozder Amela

VIII2

22.

Pašić Mirsad

IX1

23.

Glavaš Marina

IX2