image_pdfimage_print

PEDAGOŠKI  STANDARDI ZA OSNOVNE ŠKOLE U KS

IZMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA 2020.

Izmjene-KU-3-20

IZMJENA KOLEKTIVNOG UGOVORA 2019.

Izmjene-KU

KOLEKTIVNI UGOVOR

Kolektivni-ugovor-Sl-04-2018

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi

Izmjene-i-dopune-Pravilnika-o-pedagoškoj-i-Metodologija-za-izradu-GPRS

PRAVILNIK O VOĐENJU EVIDENCIJE O NEPRIHVATLJIVIM
OBLICIMA PONAŠANJA I ZAŠTITI UČENIKA

2019-Pravilnik-o-vodjenju-evidencije-o-neprihvatljivim-oblicima-ponasanja-i-zastiti-ucenika-18-7-2019

Pravilnik o inkluzivnom obrazovanju

Pravilnik-inkluzija

 

Pravilnik o izboru, imenovanju i razrešenju direktora osnovnih škola 

Pravilnik-o-izboru-imenovanju-i-razrjesenju-direktora-osnovnih-skola-KS-02-18

PRAVILNIK
O IZBORU, NADLEŽNOSTIMA I NAČINU RADA
ŠKOLSKIH ODBORA OSNOVNIH ŠKOLA KANTONA
SARAJEVO

Pravilnik-o-SO-Sluzbene-novine-KS-35

PRAVILNIK
SA KRITERIJIMA ZA ISKAZIVANJE PRESTANKA
POTREBE ZA ZAPOSLENICIMA KOJI SU
DJELOMIČNO ILI POTPUNO OSTALI BEZ RADNIH
ZADATAKA I POSTUPAK POPUNE UPRAŽNJENIH
RADNIH MJESTA U OSNOVNIM I SREDNJIM
ŠKOLAMA KAO JAVNIM USTANOVAMA NA
PODRUČJU KANTONA SARAJEVO

2015-Pravilnik-o-TV-08-07-2015-sl-KS-26

PRAVILNIK-SISTEMATIZACIJA-JANUAR 2019

PRAVILNIK-SISTEMATIZACIJA-JANUAR 2019

Pravilnik o placama-ŠESTA OSNOVNA ŠKOLA

Pravilnik o placama-ŠESTA OSNOVNA ŠKOLA

PRAVILNIK O JAVNIM NABAVKAMA

PRAVILNIK O JAVNIM NABAVKAMA

Poslovnik o radu stručnih organa

Poslovnik_o_radu_strucnih_organa

Izmjena i dopuna Pravilnika o sistematizaciji 2019

Izmjena i dopuna Pravilnika o sistematizaciji 2019

PRAVILNIK-O-OCJENJIVANJU-Sluzbene-KS-24-od-07-06 (1)

PRAVILNIK-O-OCJENJIVANJU-Sluzbene-KS-24-od-07-06 (1)

Pravilnik-o-kriterijima-za-zaposljavanje-Sluzbene-novine-KS-35 (1)

Pravilnik-o-kriterijima-za-zaposljavanje-Sluzbene-novine-KS-35 (1)

Pravilnik o internoj evaluaciji znanja učenika PDF Sl novine KS 15 18

Pravilnik o internoj evaluaciji znanja učenika PDF Sl novine KS 15 18

 

 

ZAKON O OSNOVNOM ODGOJU I OBRAZOVANJU KANTONA SARAJEVO

ZAKON O OSNOVNOM ODGOJU I OBRAZOVANJU KANTONA SARAJEVO

 

Pravilnik o ishrani