Raspored održavanja informativnih sastanaka sa roditeljima u školskoj 2018/2019. godini

 

Razred

Razrednik

I SMJENA

II SMJENA

Termin održavanja informativnih sastanaka (dan i vrijeme)

Termin održavanja informativnih sastanaka (dan i vrijeme)

I1

Karović Rahimić Alina

Utorak od 11,35 do 12,20

Utorak od 17,05 do 17,50

I2

Šetić Elma

Utorak od 11,35 do 12,20

Utorak od 17,05 do 17,50

I3

Perendija Danijela

Utorak od 11,35 do 12,20

Utorak od 17,05 do 17,50

II1

Muslić Amira

Srijeda od 10,45 do 11,30

Srijeda od 16,15 do 17,00

II2

Subotić Bogdanka

Srijeda od 11,35 do 12,20

Srijeda od 17,05 do 17,50

II3

Šertović – Zavadil Amra

Srijeda od 11,35 do 12,20

Srijeda od 17,05 do 17,50

III1

Berilo Hiba

Utorak od 11,35 do 12,20

Utorak od 17,05 do 17,50

III2

Jetulahović Amela

Četvrtak od 11,35 do 12,20

Četvrtak od 17,05 do 17,50

III3

Nikšić Viteškić Amina

Srijeda od 11,35 do 12,20

Srijeda od 17,05 do 17,50

IV1

Iblizović – Zubović Alica

Utorak od 11,50 do 12,35

Utorak od 17,05 do 17,50

IV2

Ilić Željka

Petak od 11,35 do 12,20

Utorak od 12,25 do 13,10 i od 17,05 do 17,50

V1

Lukić Marcela

Utorak od 11,35 do 12,20

Utorak od 17,10 do 17,55

V2

Katana Muhamed

Četvrtak od 08,50 do 9,35

Četvrtak od 18,00 do 18,45

V3

Nikšić Dunja

Ponedjeljak od 13,15 do 14,00

Ponedjeljak od 18,00 do 18,45

VI1

Gojaković Alen

Utorak od 12,25 do 13,10

Utorak od 17,10 do 17,55

VI2

Brković Kerim

Ponedjeljak od 10,45 do 11,30

Ponedjeljak od 15,30 do 16,15

VI3

Avdić Kadribašić Jasna

Ponedjeljak od 12,25 do 13,10

Ponedjeljak od 17,10 do 17,55

VII1

Guja Enisa

Srijeda od 9,40 do 10,20

Srijeda od 16,20 do 17,05

VII2

Pjevo Muhamed

Četvrtak od 13,10 do 14,00

Četvrtak od 18,00 do 18,45

VIII1

Rastoder Sabina

Utorak od 12,20 do 13,05

Utorak od 17,05 do 17,50

VIII2

Pocrnja Marina

Četvrtak od 10,45 do 11,30

Četvrtak od 15,30 do 16,15

IX1

Herco Adnan

Srijeda od 12,20 do 13,10

Srijeda od 17,15 do 18,00

IX2

Topuz Hidaeta

Utorak od 12,25 do 13,10

Ponedjeljak od 18,00 do 18,45