R.br.

Ime i prezime nastavnika

Nastavni predmet koji predaje

Termin održavanja konsultacija (dan i vrijeme)

I SMJENA

I SMJENA

Adnan Herco

Njemački jezik

Četvrtak od 8,50 do 9,35

Četvrtak od 13,35 do 14,20

Aida Šabić

Njemački jezik

Ponedjeljak od 11,35 do 12,20

Ponedjeljak od 16,20 do 17,05

Alen Gojaković

Matematika

Ponedjeljak od 09,40 do 10,25

Ponedjeljak od 16,20 do 17,05

Amel Habibović

Informatika i osnove tehnike

Utorak 10,45 do 11,30

Utorak 15,30 do 16,15

Anela Kolar

Engleski jezik

Ponedjeljak od 11,35 do 12,20

Ponedjeljak od 16,20 do 17,05

Dunja Nikšić

Muzička kultura

Petak od 13,15 do 14,00

Ponedjeljak od 15,30 do 16,15

Dženita Gadžun

B/H/S jezik i književnost

Srijeda od 8,50 do 9,35

Srijeda od 13,35 do 14,20

Edvin Vojniković

Hemija i kultura življenja

Četvrtak od 10,45 do 11,30

Četvrtak od 15,30 do 16,15

Emin Hadžić

TiZO

Ponedjeljak od 12,35 do 13,10

Ponedjeljak od 17,05 do 17,50

Enisa Guja

B/H/S jezik i književnost

Petak od 10,45 do 11,30

Petak od 15,30 do 16,15

Ermina Šljivo

Matematika i fizika

Petak od 9,40 do 10,25

Petak od 14,25 do 15,10

Faris Maljić

Islamska vjeronauka

Četvrtak od 10,45 do 11,30

Četvrtak 16,15 do 17,00

Hidaeta Topuz

Matematika

Četvrtak od 08,00 do 08,45

Četvrtak od 12,45 do 13,30

Jasna Avdić Kadibašić

Biologija i priroda

Ponedjeljak od 09,40 do 10,25

Ponedjeljak od 14,25 do 15,10

Kemal Bjelak

Turski jezik

Srijeda od 12,25 do 13,10

Srijeda od 17,10 do 17,55

Kerim Brković

TiZO

Srijeda od 09,40 do 10,25

Srijeda od 14,25 do 15,10

Marcela Lukić

B/H/S jezik i književnost

Četvrtak od 8,50 do 9,35

Četvrtak od 13,35 do 14,20

Marina Pocrnja

Historija, građansko obr. i DKR

Petak od 09,40 do 10,25

Petak od 14,25 do 15,10

Muhamed Katana

Geografija, društvo

Ponedjeljak od 10,45 do 11,30

Ponedjeljak od 15,30 do 16,15

Muhamed Pjevo

Likovna kultura

Petak od 12,25 do 13,10

Petak od 17,10 do 17,55

Rialda Stroil

Engleski jezik

Srijeda od 09,40 do 10,25

Srijeda od 14,25 do 15,10

Sabina Rastoder

Engleski jezik

Ponedjeljak od 11,30 do 12,15

Ponedjeljak od 12,45 do 13,30

Siniša Mujabašić

Katolički vjeronauk

Ponedjeljak u 13,00 sati (kad su učenici od V do IX razreda druga smjena)

Tvrtko Vidović

Informatika i osnove tehnike

Ponedjeljak od 10,45 do 11,30

Ponedjeljak od 15,30 do 16,15

Zumra Ahmetović

Tehnička kultura

Petak od 11,35 do 12,20

Petak od 16,20 do 17,05