image_pdfimage_print

RASPORED ODRŽAVANJA KONSULTATIVNIH  SASTANAKA U ŠKOLSKOJ 2019./2020. GODINE

R.br.

Ime i prezime nastavnika

Nastavni predmet koji predaje

Termin održavanja konsultacija (dan i vrijeme)

I SMJENA

II SMJENA

 1. Adnan Herco

Njemački jezik

UTORAK,  09,40-10,25 UTORAK, 14,25-15,10
 2. Aida Šabić

Njemački jezik

PONEDJELJAK, 10,40-11,30 PONEDJELJAK,  15,30-16,15
 3. Alen Gojaković

Matematika

SRIJEDA, 09,40-10,25 SRIJEDA, 14,25-15,10
 4. Vernesa Kazić

Tehnička kultura

PONEDJELJAK, 11,35-12,20 PONEDJELJAK,  16,20-17,05
 5. Ajala Skopak Brajlović

Engleski jezik

PETAK, 10,45-11,30 PETAK, 15,30-16,15
 6. Dunja Nikšić

Muzička kultura

PONEDJELJAK, 09,30-10,15 PONEDJELJAK,  13,30-14,15
 7. Edina Kurtović

B/H/S jezik i književnost

PONEDJELJAK, 08,50-09,35 PONEDJELJAK,  13,35-14,20
 8. Edvin Vojniković

Hemija i kultura življenja

PONEDJELJAK, 12,00-12,40 PONEDJELJAK,  13,10-14,00
 9. Emin Hadžić

TiZO

PONEDJELJAK, 14,20-15,10 PONEDJELJAK,  14,20-15,10
 10. Enisa Guja

B/H/S jezik i književnost

ČETVRTAK,  08,50-9,35 ČETVRTAK,  13,35-14,20
 11. Ermina Šljivo

Matematika i fizika

PETAK, 08,50-09,35 PETAK, 13,35-14,20
 12. Faris Maljić

Islamska vjeronauka

SRIJEDA, 08,50-09,35 SRIJEDA, 13,35–14,20
 13. Hidaeta Topuz

Matematika

SRIJEDA, 09,40-10,25 SRIJEDA, 14,25-15,10
 14. Jasna Avdić Kadibašić

Biologija i priroda

PONEDJELJAK, 10,45-11,30 PONEDJELJAK,  15,30-16,15
 15. Akma Pljakić

Turski jezik

PONEDJELJAK, 08,00-08,45 PONEDJELJAK,  12,45-13,30
 16. Kerim Brković

TiZO

SRIJEDA, 09,40-10,25 SRIJEDA, 14,25-15,10
 17. Marcela Lukić

B/H/S jezik i književnost

UTORAK,  08,50-09,35 UTORAK,  13,35-14,25
 18. Marina Pocrnja

Historija, građansko obr. i DKR

PETAK, 09,40-10,25 PETAK, 14,25-15,10
 19. Muhamed Katana

Geografija, društvo

ČETVRTAK,  08,50-9,35 ČETVRTAK,  13,35-14,20
 20. Muhamed Pjevo

Likovna kultura

ČETVRTAK,  09,40-10,25 ČETVRTAK,  14,25-15,10
 21. Rialda Stroil

Engleski jezik

SRIJEDA, 10,45-11,30 UTORAK, 12,35-13,20
 22. Sabina Rastoder

Engleski jezik

ČETVRTAK, 08,50-09,35 ČETVRTAK, 13,35-14,20
 23. Siniša Mujabašić

Katolički vjeronauk

 24. Tvrtko Vidović

Informatika

UTORAK,  10,44-11,30 UTORAK,  15,30-16,15
25. Amela Hanić

Društvo/kultura/religija

SRIJEDA, 10,45-11,30 SRIJEDA, 15,30-16,15
26. Aida Mehmedović

Biologija

ČETVRTAK,  11,30 ČETVRTAK,  17,05
 27. Zumra Ahmetović

Informatika,osnove tehnike i tehnička kultura

ČETVRTAK,12,25-13,10

ČETVRTAK, 17,10-17,55